Fotograf Magazine

Neustále být připraven na to, že věcem nerozumíme

Rozhovor Nikoly Ivanova s Palem Fabušem

Můžou nám méně typické způsoby lidského myšlení pomoci pochopit umělou inteligenci? Proč je důležité mít empatii k odlišnosti a novým druhům subjektivity? V čem je rozum chápaný z lidské perspektivy limitující? Jak se vzájemně utváří člověk a technologie? Lze oddělit myšlení a cítění? Je automatizace práce hrozbou, nebo nadějí? S teoretikem Palem Fabušem jsme si povídali o neurodiverzitě a umělé inteligenci.

To read the entire article you must log in.

Log in

#44 empatie

190