Fotograf Magazine

Recenze knih

#46 turismus — Recenze knih

Fotografika

Marika Kuźmicz – Weronika Kobylińska (eds.). Fotografika. Fotografia artystyczna w Polsce 1927–1968 / Fine Art Photography in Poland 1927–1978. Warszawa – Kraków – Łódz: Fundacja im…

Read more

#41 postdigitální fotografie — Recenze knih

Divadlo ulice

Kniha Divadlo ulice doprovází čtenáře a čtenářky po prvorepublikových ulicích zalitých světlem reklamních neonů. Lada Hubatová-Vacková spolu s několika dalšími autorkami a autory přibližují historii výkladních skříní, světelné reklamy a aranžérství v kontextu modernismu…

Read more

#41 postdigitální fotografie — Recenze knih

Capitalism and the Camera

Že jsou dějiny fotografie spjaté s dějinami kapitalismu, není nijak překvapivé, vystihnout však, jak a proč tomu tak je, už bývá složitější. Na antologii textů, kterou vydalo nakladatelství Verso, je cenné mimo jiné to, že vychází ze setkání předních teoretiček fotografie a teoretiků kapitalismu…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Recenze knih

The Metabolic Museum

„Představovala jsem si muzeum jako tělo, metabolismus postavený na soužití a výměně mezi různými orgány se symbiotickými funkcemi.“ Clémentine Deliss, v současné době kurátorka v KW Institute for Contemporary Art v Berlíně, popisuje v knize svou zkušenost získanou během pěti let ve vedení Muzea světových kultur ve Frankfurtu nad Mohanem, které se pokusila proměnit v progresivní a interdisciplinární instituci…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Recenze knih

Neviditeľné múzeum

Kniha vychází ze stejnojmenného výstavního projektu, který na přelomu let 2017 a 2018 realizovala bratislavská iniciativa tranzit.sk, ale obstojí i jako samostatná publikace. Koncept „neviditelného muzea“ reaguje na chybějící muzeum romské kultury na Slovensku, především si ale klade otázku, jakým způsobem lze vůbec unikající identitu romské literatury/hudby/umění/filmu uchopit…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Recenze knih

Imaginace jinakosti

Vynikající a poctivá vědecká publikace Filipa Herzy přináší podstatný příspěvek do diskuse o vnímání a reprodukování ab/normality. Ukazuje na konkrétních příkladech, jak se koncept normálního utvářel skrze populární zábavní kulturu a jak se stával součástí společenského zřízení a jeho institucí…

Read more

#38 smrt, když si pomyslíš — Recenze knih

Potential History: Unlearning Imperialism

Jakým způsobem se promění naše uvažování o fotografii, pokud začneme brát v potaz i to, co se nevyfotilo? Co když je součástí fotografie samotné také její absence v určitých situacích? A jak uvažovat o fotoaparátu ještě před tím, než byl vůbec objeven? To jsou otázky, které si klade ve své knize Po- tential History: Unlearning Imperialism teoretička a politoložka Ariella Aïsha Azoulay, jež fotografii vplétá do sítě mocenských vztahů mezi národy a kulturami…

Read more

#36 nové utopie — Recenze knih

Klimatická kríza

Spolupráce kolektivů APART, Display a Kapitál plodí v posled- ních letech zajímavé kapesní čtení. V rámci tematických sborníků, které propojují texty slovenských a českých autorů a autorek se zahraničními přispěvateli, překračují již i ono dříve rozšířené pole umění…

Read more

#36 nové utopie — Recenze knih

Geologie médií

Tak jako byl v 70. letech 20. století vyhlašován konec dějin umění, přestávají dnes platit zavedená pravidla dělících linií mezi vědou a uměním, organickým a neorganickým světem, technickým a humanitním, racionálními metodami a alchymií…

Read more