Fotograf Magazine

No Modernism Without Lesbians

„Paříž byla místem, kde bylo 20. století,“ … „místem, které vyhovovalo těm z nás, kteří jsme byli pro umění a literaturu 20. století stvořeni,“ napsala Gertruda Stein. Je to právě tato Paříž, Paříž mezi-válečného období, ve které autorka Diana Souhami zachycuje ty, které podle ní, ač byly historií opakovaně přehlíženy, význam-ně přispěly k zrodu modernismu: lesby. Souhami v této publikaci porovnává „životy čtyř žen z kategorie leseb“. Spíš než obyčejnou biografií je tato kniha komplexním konvolutem faktů, příběhů a citací, které jsou velmi hustě vpleteny jeden do druhého. Podobně i „kategorie leseb“ funguje pouze jako jakási obálka pro různobarevný pugét ženy milujících žen v nevyčerpatelném množství různých uspořádání.

To read the entire article you must log in.

Log in

#39 slast, bolest

150