Fotograf Magazine

Geologie médií

Tak jako byl v 70. letech 20. století vyhlašován konec dějin umění, přestávají dnes platit zavedená pravidla dělících linií mezi vědou a uměním, organickým a neorganickým světem, technickým a humanitním, racionálními metodami a alchymií. Tím chci naznačit, že třetí část trilogie finského teoretika Jussi Parikky Geologie médií (2015, po publikacích Digitální nákazy v roce 2007 a Hmyzí média v roce 2010) se především týká popisů a příkladů jevů na pomezí přírody, techniky a kultury, a to způsobem velmi neortodoxním a experimentálním. V průběhu kapitol uvádí také příklady uměleckých metod konkrétních autorů, kteří se této problematice formou uměleckého průzkumu věnují.

To read the entire article, order
#36 Nové utopie

#36 Nové utopie

150 

Skladem