Fotograf Magazine

Slanted #37: Artificial Intelligence

Slanted Publishers je nezávislé nakladatelství, které založili v roce 2014 Lars Harmsen a Julie Kahl v Karlsruhe. Vydávají publikace zabývající se současným uměním, ilustrací, designem, fotografií a typografií a také časopis Slanted. Na stránkách časopisu Fotograf s tématem Postdigitální fotografie jej zmiňujeme především proto, že jedno číslo (#37) v loňském roce věnovali umělé inteligenci. Na téměř třech stech stranách magazínu se zabývali dopadem rozmachu umělé inteligence na design a naše životy a zkoumali hranice mezi lidským, přirozeným, umělým a digitálním světem.  

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150