Fotograf Magazine

Myšlení hranice / hranice myšlení

Petr Prášek – Alena Roreitnerová (Eds.), Myšlení hranice / hranice myšlení. K životnímu jubileu Miroslava Petříčka, Praha: Karolinum 2021

Jako výrazný pedagog působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze ovlivnil Miroslav Petříček už několik generací (nejen, ale asi především) českých a slovenských studentů a studentek filozofie, filmu, fotografie a příbuzných oborů. Interdisciplinárně rozkročená kniha Myšlení hranice / hranice myšlení, vydaná v loňském roce při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, se soustředí na Petříčkovo oblíbené téma hranice a jejího překračování, které v publikaci různými směry rozvíjejí jeho studenti a kolegové. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150