Fotograf Magazine

Fotografika

Marika Kuźmicz – Weronika Kobylińska (eds.). Fotografika. Fotografia artystyczna w Polsce 1927–1968 / Fine Art Photography in Poland 1927–1978. Warszawa – Kraków – Łódz: Fundacja im. Edwarda Hartwiga 2022

To read the entire article you must log in.

Log in

#46 turismus

190