Fotograf Magazine

The Photographic Conditions of Conceptual Art

Heather Diack. Documents of Doubt: The Photographic Conditions of Conceptual Art. Minneapolis – Londýn: University of Minnesota Press, 2020. ISBN 9781517907570

„Proč to dělal?“ ptá se v úvodu knihy Documents of Doubt americká kunsthistorička a autorka publikace Heather Diack. Reaguje tak na fotografii z roku 1970 zachycující konceptuálního umělce Denise Oppenheimera při opalování se s knihou. Tato otázka vystihuje, jakým způsobem autorka rozebírá konceptuální fotografie D. Hueblera, M. Bochnera, J. Baldessariho či B. Naumana vzniklé v 60. a 70. letech v USA. Často jsou z dnešního pohledu brané jako „dobová záležitost“, Diack však důsledně tuto dobu a pozadí vzniku fotografií čtenáři odkrývá: jakou roli hrálo médium fotografie u těchto autorů? Z jakých společensko-politických pohnutek tato díla vznikala? Jakou roli v tom všem hrála fotografická svědectví z války ve Vietnamu? A co společného má tehdejší sousloví mezera v důvěryhodnosti (pro překladatele: credibility gap) se současnou post-pravdou (post-truth)?

To read the entire article you must log in.

Log in

#42 jídlo

150