Fotograf Magazine

Modernist Magazines and the Social Ideal

Časopisy vydávané v období mezi první a druhou světovou válkou patří k vděčným badatelským tématům. Tim Satterthwaite na toto pole vstupuje s pokorou a s vědomím, že za mnohé vděčí těm, kteří sto let starými časopisy listovali před ním. Svou knihu Modernist Magazines and the Social Ideal, která vychází z jeho disertační práce, píše poučen dosavadní literaturou a s dobrou orientací v obsáhlém materiálu. Zároveň zdůrazňuje, že jeho ambicí není konkurovat přehledovým publikacím a že neusiluje o vyčerpávající obraz celé scény. Právě naopak, východiskem je mu detailní průzkum dvou konkrétních časopisů a jejich postupných proměn. Přesto se mu daří neztrácet ze zřetele širší kontext. Příběh, který vypráví, tak lze číst jako historii meziválečného modernismu směřující od utopických vizí až k hořkému vystřízlivění.

To read the entire article you must log in.

Log in