Fotograf Magazine

Potential History: Unlearning Imperialism

Jakým způsobem se promění naše uvažování o fotografii, pokud začneme brát v potaz i to, co se nevyfotilo? Co když je součástí fotografie samotné také její absence v určitých situacích? A jak uvažovat o fotoaparátu ještě před tím, než byl vůbec objeven? To jsou otázky, které si klade ve své knize Po- tential History: Unlearning Imperialism teoretička a politoložka Ariella Aïsha Azoulay, jež fotografii vplétá do sítě mocenských vztahů mezi národy a kulturami. Pokračuje tak v ontologicko-politickém chápání fotografie, jak jej načrtla již ve své předchozí knize The Civil Contract of Photography, a v aktivní výzvě směrem ke čtenářům, aby se odmítli podílet na sociálních nerovnostech ve světě.

To read the entire article, order
#38 smrt, když si pomyslíš

#38 smrt, když si pomyslíš

150 

Skladem