Fotograf Magazine

Capitalism and the Camera

Kevin Coleman – Daniel James, Capitalism and the Camera. Essays on Photography and Extraction, London / New York: Verso 2021

Že jsou dějiny fotografie spjaté s dějinami kapitalismu, není nijak překvapivé, vystihnout však, jak a proč tomu tak je, už bývá složitější. Na antologii textů, kterou vydalo nakladatelství Verso, je cenné mimo jiné to, že vychází ze setkání předních teoretiček fotografie a teoretiků kapitalismu. Z perspektivy těchto různých disciplín autoři a autorky ve svých esejích kriticky nahlížejí na roli fotografie při cirkulaci, distribuci a akumulaci kapitálu. Zkoumají ale také funkci fotografie v rámci kritiky kapitalismu: „Fotografie se všemi svými omezeními a ve svých mnoha podobách může kriticky vyzývat kapitalismus, což nám umožní potýkat se s politickými a ekonomickými strukturami naší doby a představit si nové struktury.“

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150