Fotograf Magazine

When Fact Is Fiction: Documentary Art in the Post-Truth Era

V sérii publikací zaměřujících se na vyvstávající společenskopolitické fenomény v kontextu umění a architektury, jejichž design má na starosti holandské umělecké duo Metahaven, vyšel další sborník textů, uměleckých komentářů a projektů. V úvodu popisuje editorka Nele Wynants možná až příliš podrobně fenomén postpravdy jako skutečnosti, kterou dnes globálně přijímáme. Kniha je zamyšlením nad možností práce umělců, kteří jak s fikcí, tak s fakty běžně pracují. Spíše historickým příspěvkem k „novému trendu, kdy fotografové experimentují s formou a obsahem fotoknihy”, je text Fiction as a Visual Strategy in the Photobook od Stefana Vanthuyna, který hledá kořeny přiznávání a popírání fiktivnosti fotografie. Zajímavější vhled přinášejí spíše umělecké projekty pracující s fotografií, jako v případě umělkyně Elly Van Eeghem, jejíž práce se dlouhodobě vztahuje k potřebám veřejného prostoru a komunity, nebo Charlotte Lybeer, která fotografuje nejrůznější umělá městská i příměstská prostředí jako dokumenty nepovedené iluze skutečnosti.

Tereza Rudolf