Fotograf Magazine

2022 OPEN CALL WINNERS

S potěšením vám představujeme výsledky našeho Open Callu 2022, který posuzovala mezinárodní porota sestavená z fotografů a fotografek, a kurátorů a kurátorek současné fotografie ve složení: 

Francois Deschamps
Thale Fastvold
Verena Kaspar-Eisert
Kateryna Radchenko
Olia Triaška Stefanović
István Virágvölgyi

Odstranění tematického omezení, které obvykle v našich Open Callech klademe, otevřelo umělcům a umělkyním prostor přihlásit vizuální projekty odlišných žánrů a přístupů, které představují svébytný a jasně definovaný celek nezávislého a nekomerčního charakteru. Z téměř stovky přihlášených projektů komise vybrala tři talenty, kterým tímto gratulujeme a které budou publikovány v následujícím vydání časopisu FOTOGRAF. Magazín se ve světovém kontextu řadí mezi nejvýznamnější publikace věnující se současné fotografické tvorbě a je v anglické verzi distribuován do 15ti zemí světa. 

 

Gratulujeme vybraným fotografům a fotografkám a děkujeme všem, kteří se přihlásili!

 

Marija Mandić

White Bee (2021-ongoing)

Marija Mandić (1990) je umělkyně pracující převážně s fotografií, jejíž osobní i pracovní život se pohybuje mezi městy Novi Sad (Srbsko) a Praha (Česká republika). Marija se zajímá o minulost a paměť, které zkoumá především prostřednictvím kontextu rodiny. V roce 2022 získala doktorát v oboru vizuální komunikace na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem (Česká republika). 

Má dosavadní tvorba se zabývala především vztahy mezi veřejnou a soukromou sférou. Tento zájem jsem prozkoumávala prostřednictvím fotografie, textu, kresby, videa a instalací ve veřejném prostoru. V posledních letech jsem začala pracovat především s analogovou fotografií, archivními materiály a textem. Nosná témata se také zúžila na pojmy paměť a minulost, které zkoumám skrz rodinné souvislosti. Přestože má díla vypovídají o mytologii mé vlastní rodiny, snažím se prostřednictvím tohoto soukromého rámce řešit širší společenské otázky.“

Instagram – @saobracaj9

 

Nicola Moscelli

Dead End (2022)

Nicola Moscelli (1980) je italský fotograf a dokumentarista. Ve svých projektech využívá fotografii i archivní materiály ke studiu a reflexi současných problémů a k vytváření příběhů se zvláštním důrazem na životní prostředí a vztah člověka k němu. Po absolvování studia elektronického inženýrství začal experimentovat s fotografií ve všech jejích formátech. Domov už v minulosti našel v Madridu, Vídni a Mnichově. V současné době žije v Haagu, kde pracuje v oblasti duševního vlastnictví.

„V posledních letech je svět svědkem rychlého přibývání zdí na hranicích. Žádný z kontinentů nebyl tohoto neúprosného procesu posilování a opevňování hranic ušetřen. Tato nová éra hraničních zdí ve výsledku odráží dysfunkce a rozpory globalizace. Hranice mezi USA a Mexikem představuje archetyp tohoto fenoménu. Při pohledu na historii této hranice je vlastně možné předvídat mnohé z problémů, s nimiž se budou potýkat nově opevněné hranice ve zbytku světa. Cílem této dokumentární práce je vizuálně prozkoumat americko-mexickou hranici z hlediska jejího vlivu na

životy lidí, kulturu a historii – prvky vnímané skrz společný zastřešující narativ: slepou uličku. Série je kompletně založena na snímcích z Google Street View a archivních materiálech.“

Instagram – @nicolamoscelli

 

Lan Xi Ruan

Soft Animal (2021)

Čínská umělkyně Lan Xi Ruan (1991) při svém pobytu v Německu (Berlíně) během třetího lockdownu vytvořila sérii minimalistických inscenovaných fotografií při několika nočních procházkách s přáteli. Po letech života mimo svou rodnou zemi se rozhodla vyprávět svůj osobní příběh o nostalgii, sounáležitosti a pocitech vysídlení. 

„V souboru ‚Soft Animal‘ se pokouším transformovat svůj psychický stav do surrealistického snového příběhu, jehož protagonisté jsou prezentováni jako bytosti a zvířata samotářské povahy, která se snaží ukrýt před neviditelným predátorem nebo se jím sama stávají. V interakci s jejich okolím prostřednictvím momentů dětské hravosti vytvářím nový svět, tajemné hřiště, v němž vedle sebe existují pocity samoty a nebezpečí.“

Instagram – @ruanlanxi