Fotograf Magazine

#17 amatérská fotografie

Amatérizmus –  téma tohoto čísla – je fenomén, který fotografii provází ne snad od úplných počátků existence média, ale dozajista od doby, kdy se fotografování stalo dostupným pro širší společenské vrstvy. Fotografie byla na počátku výlučným, provozně a finančně velmi náročným, procesem, který však byl postupně zjednodušován a posléze do něj vstoupil také obchodní faktor: prodejci fotoaparátů, stejně jako obchodníci s foto-materiály a chemikáliemi, měli zájem o maximální rozšiřování trhu a tudíž rovněž o zjednodušení celého procesu. Výsledkem této snahy bylo postupné pronikání fotografie do širokých vrstev společnosti. 

Naší snahou bylo, abychom tímto číslem jednak připomněli amatérskou fotografii jako významný zdroj velkých uměleckých talentů a rovněž, abychom vyzdvihli významnou společenskou roli amatérského hnutí ve formování společnosti. Chtěli jsme se také pokusit o nový pohled na tvorbu kdysi známých amatérských tvůrců, jejichž práce upadla v zapomenutí a byla překryta novými trendy. Došlo k dramatické změně v pohledu na amatérské hnutí, a to i proto, že se z procesu fotografie již stal celosvětový, každodenní rituál.

90