Fotograf Magazine

#17 amatérská fotografie

Amatérizmus –  téma tohoto čísla – je fenomén, který fotografii provází ne snad od úplných počátků existence média, ale dozajista od doby, kdy se fotografování stalo dostupným pro širší společenské vrstvy. Fotografie byla na počátku výlučným, provozně a finančně velmi náročným, procesem, který však byl postupně zjednodušován a posléze do něj vstoupil také obchodní faktor: prodejci fotoaparátů, stejně jako obchodníci s foto-materiály a chemikáliemi, měli zájem o maximální rozšiřování trhu a tudíž rovněž o zjednodušení celého procesu. Výsledkem této snahy bylo postupné pronikání fotografie do širokých vrstev společnosti. 

Naší snahou bylo, abychom tímto číslem jednak připomněli amatérskou fotografii jako významný zdroj velkých uměleckých talentů a rovněž, abychom vyzdvihli významnou společenskou roli amatérského hnutí ve formování společnosti. Chtěli jsme se také pokusit o nový pohled na tvorbu kdysi známých amatérských tvůrců, jejichž práce upadla v zapomenutí a byla překryta novými trendy. Došlo k dramatické změně v pohledu na amatérské hnutí, a to i proto, že se z procesu fotografie již stal celosvětový, každodenní rituál.

#17 amatérská fotografie — Profily

Lucia Nimcová

Fotografie je nejzřejmější jazyk pro popisování reality. Co je na fotografii, je realitou, ale jak je známo z historie tohoto žánru, hodně závislou na úhlu pohledu a záměru fotografa. Stejně tak záleží na tom, koho nebo co fotograf fotí a jak…

Read more

#17 amatérská fotografie — Profily

Miroslav Tichý

Historik umění René Huyghe výstižně poznamenal, že „umělecké dílo je plod, který se oddělil od stromu“. Lépe charakterizovat osud fotografických prací Miroslava Tichého (20.11.1926 Nětčice – 12…

Read more

#17 amatérská fotografie — Profily

Rudo Prekop

Problematice nalezených filmů jsem se začal věnovat začátkem devadesátých let. Oslovovala mě ryzost a pravdivost jejich mimouměleckého obrazového sdělení. Od samého začátku se můj zájem paralelně soustřeďoval na dvě základní polohy: Jednak na rodinné snímky a filmy mého vlastního příbuzenstva, které tvořily mozaiku mé osobní topografie…

Read more

#17 amatérská fotografie — Profily

Viktor Frešo

Koncept:
Autor sa necháva fotografovať mediálne známymi ľuďmi Čiech a Slovenska. Slávna osobnosť sa stáva spoluautorom fotografie, na ktorej je Viktor Frešo v obleku – prototyp usmiateho mladého úspešného muža…

Read more