Fotograf Magazine

#19 Film

Východiskem pro uvažování o vztahu fotografie a filmu je dokumentace a inscenace atributů filmového systému prostřednictvím umělecké fotografie nebo fotografie zaznamenávající umělecké projekty. Vybrány jsou takové příklady, které se historicky identifikují s fenoménem filmu jako s kulturní zkušenosti ovlivňující obecně oblast tvorby pohyblivých obrazů. Předmětem může být popisnost archivních fotografií, zaznamenávajících prostorové či obrazové složky stejně jako inscenace filmových událostí. Přednostně je tak sledována fotografická obraznost, která je odvozena od filmové montáže, sekvenčnosti, mizanscény, prostředí projekčních prostorů, apropriačních motivů ad.

#19 film — Profily

Candida Höfer

Dílo německé fotografky Candidy Höfer zajímavým způsobem rozděluje uměleckou a uměnovědnou scénu. Zatímco větší část odborné veřejnosti přijímá monumentální a v pozitivním slova smyslu elitářský charakter jejích fotografických děl s nadšením, ostatním připadá spektakulární a chladně dekadentní…

Read more

#19 film — Profily

Frederick Kiesler

Prvního února roku 1929 bylo v západní části osmé ulice v newyorské čtvrti Greenwich Village otevřeno kino Film Guild Cinema. Dle propagačních plakátů, pozvánky a krátkých tiskových zpráv k zahájení provozu se mělo jednat o tzv…

Read more

#19 film — Profily

Józef Robakowski

Józef Robakowski je polský mediální umělec, tvůrce řady experimentálních filmů, videí, fotografií, instalací, objektů, kreseb nebo dokumentů o umění. Neméně činný je i jako autor teoretizujících textů a pedagog, organizátor nejrůznějších multimediálních akcí a podílel se na zakládání experimentálních skupin a sdružení (mj…

Read more

#19 film — Profily

Martin Kohout

Již na první pohled nejsou práce Martina Kohouta interpretačně jednoduché. Sám autor jejich recepci v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2009 přirovnal k několikanásobné četbě jedné knihy…

Read more

#19 film — Profily

Mathias Poledna

Když měl Mathias Poledna v ojedinělém komentáři pro katalog Modernologie charakterizovat film, na němž tehdy pracoval, popsal ho jako „jistou choreografii předmětů, která sleduje kontury a přechody typologie, historičnosti, abstrakce, dobové dokumentace a estetiky obchodu“…

Read more

#19 film — Profily

Tomáš Svoboda

Autorskou tvorbu Tomáše Svobody charakterizuje konceptuální zacházení se zvoleným médiem. Ať už pracuje s malbou, fotografií, filmem, performancí či jiným způsobem umělecké akce, zaujímá strukturalistické hledisko, v němž se médium jeví jako určitý znakový systém…

Read more