Fotograf Magazine

#12 Rekonstrukce

Schopnost vytvářet nové technické obrazy, které procházejí větší či menší digitální manipulací v počitači, aby potom své předchůdce, původně nasnímané snímky, lehce vylepšovaly je dostupná nesrovnatelně širším vrstvám, nežli v době rozvoje klasických analogových technik fotografie.

Rekonstrukce původního fotografického obrazu je téměř tak stará, jako sama fotografie. Souvisí to s faktem, že od počátku svého vzniku byla fotografie označována za mimetické umění, které dokáže skutečnost pouze neuměle reprodukovat – na rozdíl od malby, se kterou byla fotografie v dějinách své existence asi nejvíce poměřována. S tím souvisejí již dávné snahy fotografů s uměleckými ambicemi prokázat svou nezávislost na čiré realitě a její reprodukci a posunout tvorbu konečného produktu do sféry své vlastní imaginace.

#12 rekonstrukce — Portfolia

Martha Rosler

Jedním z klíčových témat průkopnické generace feministických umělkyň na přelomu 60. a 70. let byla exploatace ženského těla. Mezi těmi, které se tehdy tímto problémem zabývaly, byla i Martha Rosler – americká fotografka, performerka, video-umělkyně, kurátorka a teoretička fotografie…

Read more

#12 rekonstrukce — Portfolia

Sam Taylor-Wood

Sam Taylor-Wood (*1967), zprvu postpunková rebelka londýnské výtvarné scény přelomu 80. a 90. let 20. století, náleží k okruhu autorů, pro něž jsme si v uplynulých dvou desetiletích uvykli používat plošný a částečně schematizující termín YBA, tedy „mladí britští umělci“ (Tracey Emin, Jake & Dinos Chapmanovi, Marcus Harvey, Damien Hirst, Gary Hume, Sarah Lucas a další)…

Read more

#12 rekonstrukce — Portfolia

Štěpán Grygar

Naše dráhy se často protínaly, máme spoustu obdobných zážitků z období před pádem komunismu i po něm. Jak bys definoval hlavní změny, které nastaly ve tvorbě českých fotografů po změně politického systému?

Nevím, jestli je rozumné oddělovat české fotografy od ostatních umělců…

Read more

#12 rekonstrukce — Portfolia

Woody Vasulka

Woody a Steina Vasulkovi patří k průkopníkům elektronického umění. Tito původně evropští (Woody pochází z Brna, Steina z Reykjavíku, seznámili se na studiích v Praze), od půlky 60…

Read more

#12 rekonstrukce — Profily

Jan Dziaczkowski

Možná by to i bylo hezké, kdyby železná opona nevyrostla na řece Labi, ale dál – třeba až u Santiaga de Compostela. V roce 1945 by se Sovětská armáda prostě nezastavila uprostřed Německa – na půli cesty –, ale pochodovala by čile dál, do západu slunce, zakládajíc podél své trasy satelitní státy: Socialistickou republiku Francie, Italskou lidově demokratickou republiku, Spojené socialistické republiky Velké Británie a Irska…

Read more

#12 rekonstrukce — Profily

Petra Vargová

Petra Vargová nepatří k umělcům, kteří zahlcují galerie stále novými a novými díly. Ani na jejích webových stránkách (petravargova.org), jež mapují již více jak dekádu práce, nenajdeme nepřehledné zástupy projektů, ale relativně malou, zato velmi heterogenní kolekci…

Read more