Fotograf Magazine

#12 Rekonstrukce

Schopnost vytvářet nové technické obrazy, které procházejí větší či menší digitální manipulací v počitači, aby potom své předchůdce, původně nasnímané snímky, lehce vylepšovaly je dostupná nesrovnatelně širším vrstvám, nežli v době rozvoje klasických analogových technik fotografie.

Rekonstrukce původního fotografického obrazu je téměř tak stará, jako sama fotografie. Souvisí to s faktem, že od počátku svého vzniku byla fotografie označována za mimetické umění, které dokáže skutečnost pouze neuměle reprodukovat – na rozdíl od malby, se kterou byla fotografie v dějinách své existence asi nejvíce poměřována. S tím souvisejí již dávné snahy fotografů s uměleckými ambicemi prokázat svou nezávislost na čiré realitě a její reprodukci a posunout tvorbu konečného produktu do sféry své vlastní imaginace.

90