Fotograf Magazine

#21 o fotografii

Číslo „O fotografii“ cituje v názvu Susan Sontag, ale nemá být pandámem k jejím teoretickým úvahám. Fotografie se stala společensky již poněkud jiným mediem, než tomu bylo v sedmdesátých letech, kdy Sontagová své eseje o fotografii psala. Mezitím si totiž fotografie vydobyla svébytnou pozici mezi výtvarnými médii, po rychlém proniknutí do vrchních pater uměleckých disciplín v letech devadesátých minulého a v počáteční dekádě tohoto století. Historie i sama podstata média byla navíc znovu vystavována novým otázkám v souvislosti s rozvojem digitalizace fotografie, s tím souvisejícími postupným zanikáním některých původních fotografických principů jako je vztah negativ – pozitiv a podobně. To vše vyústilo ve zcela patrnou vlnu zájmu fotografů o fotografii samu, ať už s nostalgií reagující na postupný zánik jeho jedné formy analogové, chemických procesů, fotokomor, nebo také citující historii fotografie a její objevné počiny. Samotným fotografickým médiem se ovšem zabývali již umělci předchozích generací, ale byly to spíše snahy nalézt nové možnosti, posunout dosavadní hranice (nejvíce v období modernismu). Novým fenoménem se naopak staly práce současných autorů prezentujících úvahy fotografie „o fotografii“, čemuž se bude nové číslo věnovat především.

#21 o fotografii — Profily

Christopher Williams

„Když rozřízneme objekt napůl, stává se z něj model. 
Model je zobrazením systému.“
Christopher Williams

 

Přestože to na první pohled není příliš patrné, jedním z klíčových témat díla amerického umělce Christophera Williamse je rozdělení světa studenou válkou…

Read more

#21 o fotografii — Profily

Hans Aarsman

Mohlo by se říct, že psát o fotografické tvorbě Hanse Aarsmana není snadný úkol – a skutečně to tak vypadá, i když pouze na první pohled. Aarsman převrací fotografické médium naruby…

Read more

#21 o fotografii — Profily

Jan Tichý

Stálá sbírka Muzea současné fotografie (MoCP) při Columbia College v Chicagu čítá téměř 11 000 uměleckých děl. V roce 2011 muzeum v rámci svých snah o zmapování tohoto rozlehlého a nepřehledného terénu oslovilo Jana Tichého, aby se do jejich eklektických sbírek ponořil a připravil průřezovou výstavu…

Read more

#21 o fotografii — Profily

Kristofer Paetau

Šedesátidílný soubor fotografických cyklů vznikl na základě e-mailové komunikace mezi spisovatelem Rüdigerem Heinzem a umělcem Kristoferem Paetauem. Po dobu pěti let si dvojice posílala nalezené amatérské snímky různé kvality i stáří spolu s vysvětlujícími texty…

Read more

#21 o fotografii — Profily

Petra Feriancová

Tvorba Petry Feriancové je komplexní, tak jak to vyžaduje ústřední téma, 
jež autorka průběžně rozvíjí. Základním a vždy přítomným centrem jejího díla je střet a kontinuum mezi individuální afektivní pamětí a kolektivní pamětí ztělesněné obrazy, které je formují a udržují při životě…

Read more

#21 o fotografii — Profily

Rabih Mroué

Lze natočit či vyfotografovat vlastní smrt? Otázka, na kterou se špatně odpovídá, už jen proto, že tázaný v momentu odpovědi obvykle není mezi živými. Za mnoho autorů záběrů posledních okamžiků svých životů se nejen na tuto otázku pokouší nalézt odpověď libanonský divadelní režisér a vizuální umělec Rabih Mroué ve svém současném projektu The Pixelated Revolution (Rozpixelovaná revoluce)…

Read more