Fotograf Magazine

#11 Performance

Jde o jednu z forem konceptuálního umění, která se pokoušela rozbít původní formy výtvarného umění jako vzácného artistního artefaktu, nabourat jeho formu obchodní komodity a zbavit je jeho fyzické – dekorativní funkce. Jednou z podob konceptu bylo akční umění – umění performance. Podrobným rozborem vztahu fotografie a umění performance se bude ve své teoretické stati zabývat Pavlína Morganová.My se pokusíme nahlížet tento vztah výhradně z pozice fotografie a učiníme pár poznámek, které nás na toto téma napadají v souvislosti s postupnou proměnou vztahu fotografie k ostatním formám umění a k její výrazné emancipaci v posledních dvaceti letech.