Fotograf Magazine

#3 Proměny symbolu

 

Kategorie symbolu a práce s ním je neuchopitelná, je to ryze sofistikovaný způsob zařazení z pozice historie a kritiky umění. Proto také výběr autorů je ještě relativnější, nežli tomu bylo u předchozích témat. Navíc zatímco někteří ze zařazených umělců pracují se symbolem v celé své produkci, u dalších je v jiných obdobích jejich tvorby možno spíše mluvit o subjektivním dokumentu, konceptualismu, minimalismu, případně o něčem dalším. To je ovšem úděl uměnovědních kategorií, že neumožňují exaktní vymezení množiny uměleckých děl, které se snaží definovat.

80