Kategorie symbolu a práce s ním je neuchopitelná, je to ryze sofistikovaný způsob zařazení z pozice historie a kritiky umění. Proto také výběr autorů je ještě relativnější, nežli tomu bylo u předchozích témat. Navíc zatímco někteří ze zařazených umělců pracují se symbolem v celé své produkci, u dalších je v jiných obdobích jejich tvorby možno spíše mluvit o subjektivním dokumentu, konceptualismu, minimalismu, případně o něčem dalším. To je ovšem úděl uměnovědních kategorií, že neumožňují exaktní vymezení množiny uměleckých děl, které se snaží definovat.

 

Oleg Kulik

Jiří Černický

Sarah Lucas

Marcos Lopez

Jiří David

Alena Kotzmannová

&…