Fotograf Magazine

#15 praha

Tak jak to často bývá, to, čím jsme stále obklopeni, přestáváme po čase vnímat. Záplava knižních pragensií, útočících na turisty v Praze na každém rohu, mnohé fotografy od případné touhy vstoupit do této řeky odrazuje. Bohudík to však není syndrom absolutní a mnozí z domácích i zahraničních autorů do záplavy fotografií Prahy přece jen nějak přispěli a stále přispívají, často bez ambicí rozšířit již existující, obrovské portfolio tohoto podivuhodného města. Rozhodli jsme se toto téma otevřít a hledat jeho aspekty, které fotografy k práci motivovaly, a zároveň historické a sociální vazby, které byly jimi zaznamenány. Tentokrát nám nejde o představení jednotlivých autorů, ale zajímá nás město, jeho fotogenie, jeho proměna, vývoj jeho urbanismu a sociální infrastruktury během vybraného úseku dějin, kterým jsme zvolili období od roku 1945 do dneška.

90