Fotograf Magazine

#23 umělé světy

Umělými světy můžeme rozumět šíroký okruh forem, které vybočují z běžné reality. Buď jsou primárně vytvářeny uměle, například formou modelu, který se způsobem zachycení stane fikcí nahrazující skutečnou realitu, nebo je jejich autoři inscenují tak, že kombinují prvky reálného světa s prvky simulativními natolik přesvědčivě, že jim tento přístup umožůje se opravdu do “jiného – umělého” světa přemístit a diváka přizvat s sebou. Do hry s realitou a fikcí postupem času přirozeně vstupují nové možnosti manipulace obrazu díky počítačovým technologiím a také postupnému adaptování virtuální reality, známé často z prostředí internetu a se souvisejícím světem fenoménu sociálních sítí.

#23 umělé světy — Profily

Jakub Nepraš

Multimediální sochař Jakub Nepraš se během uplynulého desetiletí zařadil mezi mezinárodně nejvyhledávanější umělce českého původu. Od dokončení přelomové animace Babylon Plant (2006) v závěru studií na pražské Akademii výtvarných umění v Praze kontinuálně rozvíjí koncept kombinace materiálového prostorového objektu a video textury…

Read more

#23 umělé světy — Profily

Jörg Sasse

„Celá fotografie je druhem transformace.

Ať už to přijmete, či odmítáte, není tomu vyhnutí.“

Jörg Sasse

Jörg Sasse studoval v letech 1982–1987 na Staatliche Kunstakademie Düsseldorf v ateliéru Bernda and Hilly Becher, který dal vzniknout dnes proslulé „düsseldorfské škole“ fotografie…

Read more

#23 umělé světy — Profily

Masha Ru

Umělecké postupy fotografky Mashi Ru jsou pevně ukotveny ve vědecko–technickém vzdělání. Vystudovala totiž matematiku a informatiku na Moskevské státní univerzitě L. V. Lomonosova a v roce 2011 obhájila doktorát na Technické univerzitě v Eindhovenu…

Read more

#23 umělé světy — Profily

Maxime Guyon

K nejmladším, avšak chronicky zaneprázdněným a hekticky tvořícím zástupcům francouzsko-švýcarské fotografické provenience patří Maxime Guyon. I on, stejně jako řada dalších autorů zastoupených v tomto čísle magazínu Fotograf, vytváří své vlastní „umělé světy“ na základě svěží reflexe toho, co nám v oblasti vizuální kultury nabízí naše současnost…

Read more

#23 umělé světy — Profily

Roman Schramm

Po zhruba patnáctileté bezvýhradné dominanci fotografického obrazu coby nositele vizuální informace internetové éry došlo k jeho částečnému ústupu z výlučné pozice do ústraní. Snímky, jež v minulých dvou dekádách zaplavily dynamicky se rozvíjející internetovou síť, začaly být postupem času nahrazovány ještě přístupnější formou vizuální informace: obrazem dynamickým…

Read more

#23 umělé světy — Profily

Václav Cigler

Symbióza vizionářských architektů s fotografy byla v 60. letech stejně tak láskou na první pohled, jako sňatkem z rozumu. Na základě okamžitého okouzlení i dlouhodobé pragmatiky začali příslušníci obou profesí úzce spolupracovat, aby těžko uvěřitelné architektonické fantazie díky možnostem fotografického média předložili v reálných kulisách…

Read more