Umělými světy můžeme rozumět šíroký okruh forem, které vybočují z běžné reality. Buď jsou primárně vytvářeny uměle, například formou modelu, který se způsobem zachycení stane fikcí nahrazující skutečnou realitu, nebo je jejich autoři inscenují tak, že kombinují prvky reálného světa s prvky simulativními natolik přesvědčivě, že jim tento přístup umožůje se opravdu do “jiného – umělého” světa přemístit a diváka přizvat s sebou. Do hry s realitou a fikcí postupem času přirozeně vstupují nové možnosti manipulace obrazu díky počítačovým technologiím a také postupnému adaptování virtuální reality, známé často z prostředí internetu a se souvisejícím světem fenoménu sociálních sítí.

 

Václav Cigler
Roman Schramm
Masha Ru
Jörg Sasse
Julie Cockburn
Lev Manovich
Gottfried Jäger
Jerzy Olek
Geert Goiris
Maxime Guyon
Linda Čihařová
Jiří Šigut
Tomáš Lumpe
Jakub Nepraš
Kateřina Zochová
Richard Loskot

&…