Fotograf Magazine

#10 Erotikon

Publikování erotických obrázků již dávno ztratilo příchuť čehosi tabuizovaného. To, co bylo původně obestřeno tajemstvím a potom se stane v každodenním životě běžným prvkem, často i hojně nadužívaným pro zvýšení komerční přitažlivosti časem zevšední a možná začne být vtíravé. Při výběru autorů, kteří nakonec naplnili obsah čísla jsme chtěli pokrýt různé přístupy k erotice ve fotografii. Proto jsou tu vedle sebe autoři, jejichž dílo provází touha zaznamenat osobní prožitek, nikoliv jen vlastní erotiku, ale i jistou posedlost – vášeň. Naším záměrem není šokovat odhalováním zakázaných, či skandálních erotických slastí. Chceme se naopak pokusit rehabilitovat oblast erotiky ve fotografii, tvrdě využívanou komercí i bulvárem, jako legální a živou součást umění.

80