Fotograf Magazine

#6 Recyklace

Apropriace fotografií otevřená či sofistikovaná, stylizovaná ve formátu rodinného či osobního alba, je přijímána poměrně širokým publikem. Má v sobě příjemný moment neformálního, „naivního“, který je činí přijatelným i pro mnohé z diváků, které přílišná sofistikovanost postmoderny totálně nudí. Mnozí autoři čerpají z amatérských nebo mediálně známých fotografií formou recyklace. Jiní pracují s formátem rodinného alba, těží z historických fotografií nebo ještě jinou formou recykluji fotografie již nafotografované. Mnohost přístupu k této formě práce s fotografií byla podkladem pro toto číslo Fotografa.

70