Fotograf Magazine

#4 intimita

Téma „intimita“ bylo lákavé a zároveň i nebezpečně populární až populistické. Vedle intimity v oblasti tělesnosti a erotiky je zde však také intimita dotýkající se osobního prostoru a věcí a dějů v něm. Ta je předmětem zájmu fotografie od počátku její existence. Svým záznamy se nesnaží provokovat či upoutat pozornost, spíše mi často připomíná snahu autora‑fotografa nalézt svou vlastní rovnováhu a ukotvení ve vztahu k vnějšímu světu, jakousi vnitřní harmonii. Ne nadarmo použil kdysi Jaroslav Seifert pro Josefa Sudka, který z českých klasiků fotografie asi nejvíce předjímá toto pojetí, termín – „velký harmonizátor“.

80