Fotograf Magazine

#30 eye in the sky

Vydání s názvem Eye in the Sky převrací digitální téma Fotograf Festivalu do formy svého předchůdce, tištěného časopisu. Když chaos internetového browsingu redefinuje na denní bázi naše nervová zakončení schopná vnímat lineární plynutí textu a vše visí v pomyslných mracích, stránky časopisu akcentují dříve standardní odvíjení narace se začátkem a koncem, ať je konec jakkoli otevřený. Prochází v časové ose historií revoluce naší odvěké humanity, respektive představy, kterou jsme se naučili humanitou nazývat. Od holubů vybavených dávnými kamerami kroužícími nad městy a hlavami lidí na počátku moderního věku, pořizujícími rozmlžené snímky urbánní krajiny až po stratosféru přeplněnou hi-res snímači a nekonečnými proudy dat. Od literatury, po plynulý stream sociálních sítí. Od kolektivního, přes individuální, až po globalizovaně unifikované. Časopis Fotograf rozšiřuje pole zájmu problematiky spojené s všudypřítomným připojením k internetu navzdory přirozeným limitacím svého média.

#30 eye in the sky — Profily

Britta Thie

Britta Thie je umělkyně žijící v Berlíně. Je současně modelkou, herečkou a tanečnicí, jak můžeme vidět v klipu Alien Babies berlínských Easter. Je pro ni typické objektivizovat sebe samotnou, jak dokládají i jmenované mimoumělecké pozice…

Read more

#30 eye in the sky — Profily

Federico Díaz

S novostí se to má v Čechách delikátně. Novost je na jednu stranu přitažlivá, na druhou nedůvěryhodná. “Digitální revoluce tady z kraje 90. let byla neviditelná. Děcka na uměleckých školách řešila pod vlivem svých učitelů problémy 80…

Read more

#30 eye in the sky — Profily

Pam Skelton

„Ten, kdo je podroben polem viditelnosti a je si toho vědom, na sebe přebírá starost o mocenská donucování; nechává je spontánně dopadat na sebe samotného; vpisuje do sebe mocensky vztah, v němž hraje simultánně obě role; stává se principem svého vlastního podřízení…

Read more

#30 eye in the sky — Profily

Sophie Calle

„Celé měsíce jsem sledovala cizí lidi v ulicích. Ne snad proto, že mě něčím zaujali, ale pro samotné potěšení z jejich sledování.“1

Sophie Calle, jež s vášnivým zaujetím zkoumá a překračuje hranice mezi osobním a veřejným, používá umělecké postupy, které jsou dnes o to případnější, že díky sociálním médiím máme snadný přístup k soukromí druhých, zatímco jsme zároveň vystavováni různým formám státem schvalovaného sledování…

Read more

#30 eye in the sky — Profily

Silver

Život umělce se záhadným jménem Silver provází od jeho prvopočátků bytostná potřeba tvořit. Neodbytné puzení po tvorbě a práci, ať je to práce a tvorba jakákoli, se u něj projevovalo již od dětství…

Read more

#30 eye in the sky — Profily

Josephine Pryde

Po dvacetileté kariéře se Josephine Pryde v posledních letech dostává na scéně současného umění více pozornosti. V dubnu roku 2012 se objevila jedna z jejích fotografií bezvýrazných morčat na obálce amerického magazínu Artforum, kde také vyšla rozsáhlá recenze na její retrospektivní výstavu Miss Austen Enjoys Photography…

Read more