Fotograf Magazine

#14 Komerce

Komerce je tématem, které prodělává výrazný vývoj jak v oblasti fotografie galerijní (fotografie jako sběratelská komodita), tak především ve sféře fotografie zakázkové, napojené zejména na přípravu katalogů výrobků, designu či architektury a na reklamu a módu. V obou posledních případech je jistá kontroverznost tohoto tématu nejvýraznější. Reklama, či móda je podle jedněch, kteří své komerční kolegy v skrytu duše odsuzují, „navoněná zdechlina“ (jak ji nazval Oliviero Toscani) a podle druhých naopak „umění, oslovující široké masy“. Rádi bychom vydáním tohoto čísla přispěli k diskusi, kde začíná nebo končí poplatnost a kde kreativita a jak se oblast volné a užité fotografie mohou u některých tvůrců spolu setkávat nebo ovlivňovat.

#14 komerce — Portfolia

Daniel Stier

Kde není změna nebo potřeba změny, není ani inteligence. Inteligenci ochutnají jen ti tvorové, kteří se musí vypořádat s mnoha rozmanitými potřebami a nebezpečími.

H. G…

Read more

#14 komerce — Portfolia

Fred Kramer

Fredu Kramerovi je přisuzováno v oblasti módní fotografie padesátých a šedesátých let podobně zásadní místo, jako má o rok starší Jindřich Brok, rovněž absolvent Státní grafické školy v Praze, ve fotografii skla…

Read more

#14 komerce — Portfolia

Nadav Kander

Moment dívání se na fotografie je aktem pronikání do autorovy přítomnosti, do prostředí a myšlenek, které jsou vázané na osobní svět. Kromě této stránky je fotografie navíc nerukodělným médiem, je sériově reprodukovatelná podobně jako průmyslový design…

Read more

#14 komerce — Portfolia

Pavel Mára

Tvé jméno se v české fotografii objevuje v rozpětí posledních třech dekád. Zúčastňuješ se mnoha skupinových prezentací, vystavuješ pravidelně doma i v cizině…

Read more

#14 komerce — Portfolia

Philippe Jarrigeon

Fotograf Philippe Jarrigeon vyvinul vlastní strategii, jak fotit módní fotografii bez lidí. Konečně žádné produkční problémy s lidským faktorem, žádné vyčerpávající výběry a pak dlouhé hodiny trávené jejich komandováním a inscenováním, vysvětlováním svého záměru a nacvičováním toho nejsprávnějšího gesta, pohybu, pózy…

Read more

#14 komerce — Portfolia

Tono Stano

Jestli   něco   charakterizuje   současnou   fotografii,   je   to   prolínání a překračování hranic úzce definovaných žánrů a také vyrovnávání hladin tzv. vysokého a nízkého umění…

Read more