Fotograf Magazine

#14 Komerce

Komerce je tématem, které prodělává výrazný vývoj jak v oblasti fotografie galerijní (fotografie jako sběratelská komodita), tak především ve sféře fotografie zakázkové, napojené zejména na přípravu katalogů výrobků, designu či architektury a na reklamu a módu. V obou posledních případech je jistá kontroverznost tohoto tématu nejvýraznější. Reklama, či móda je podle jedněch, kteří své komerční kolegy v skrytu duše odsuzují, „navoněná zdechlina“ (jak ji nazval Oliviero Toscani) a podle druhých naopak „umění, oslovující široké masy“. Rádi bychom vydáním tohoto čísla přispěli k diskusi, kde začíná nebo končí poplatnost a kde kreativita a jak se oblast volné a užité fotografie mohou u některých tvůrců spolu setkávat nebo ovlivňovat.

90