Fotograf Magazine

#27 auta

Těžko bychom hledali jiný mechanický přístroj, který by tak zcela prorostl do života lidí jako to dokázal automobil. Pro několik posledních generací je předmětem obdivu, lásky a něhy, ale také i nenávisti a pohrdání. To vše je provázeno mnohoznačným zájmem o tento fenomén, z pohledu jeho užívání jako dopravního prostředku, jako nástroje, ukázky osobní síly či prosperity, ale také jako mimořádný výrobek, jehož design přesahuje rámec běžného průmyslového designu, neboť má ještě jiné motivace, než je pouhá funkčnost a uměřenost.

Auta v historii lidstva sehrála a sehrávají stále mnoho nezastupitelných rolí. Lidé v nich jezdí do práce, na dovolenou, také případně přespávají, někdy v nich počínají své budoucí děti a dokonce se v nich i někteří příliš uspěchaní potomci narodí. Nicméně je však jejich existence spjatá také s historií nehod, zranění řidiče, pasažéra či chodce na ulici a tedy I se smrtí. To vše se spolu podílí na jedinečnosti postavení jakou si fenomén “auto” ve společnosti vydobyl a jaké se stále ve druhém desetiletí jednadvacátého století těší.

#27 auta — Profily

Lukáš Jasanský & Martin Polák

Po společné debatě s Lukášem Jasanským a Martinem Polákem nad náplní tohoto čísla a po krátkém bádání v jejich archivu jsme došli paralelně a přitom zcela souhlasně k tomu, že původně k publikaci zvažovaný cyklus Kuranda (1998), který se automobily zabývá nejsystematičtěji, je vlastně v tomto ohledu pouhou špičkou ledovce…

Read more

#27 auta — Profily

Richard Prince

Představa prosperity související s pokrokem, prosperity, která se skládá ze soutěživého hromadění majetku a individuálního úspěchu, byla v americké společnosti vždy mimořádně živá…

Read more

#27 auta — Profily

Roman Ondák

Na parkovišti za budovou vídeňské Secese se v roce 2001 objevilo sedm škodovek se slovenskými espézetkami. Zaparkoval je tam Roman Ondák. Auta si pronajal od známých za peníze z rozpočtu na výstavu a přejel s nimi z Bratislavy do Vídně…

Read more

#27 auta — Profily

The Atlas Group / Walid Raad

V rámci projektu The Atlas Group (1989–2004) shromažďoval libanonsko-americký umělec Walid Raad dokumenty vztahující se k současným dějinám Libanonu. Raad prezentuje výstupy The Atlas Group jako kolektivní práci a autorství připisuje několika fiktivním postavám…

Read more

#27 auta — Profily

Vladimir Nikolic

„Tento cyklus představuje v rámci mé umělecké práce naprostou odchylku a nesouvisí s žádnými dalšími díly, které jsem kdy dělal, a zřejmě ani v budoucnu se k něčemu podobnému nevrátím…

Read more

#27 auta — Profily

Wolfgang Tillmans

Přestože by se mohlo zdát, že ve své poslední knize The Cars se Wolfgang Tillmans obrátil k takovému užití fotografie, které známe z přelomu 60. a 70. let 20. století, ve skutečnosti je jeho uchopení od typologicky orientované konceptuální fotografie značně odlišné…

Read more