Fotograf Magazine

#7 Nová inscenace

editorial

Titul „nová inscenace“ byl zvolen záměrně, aby odlišil soudobé přístupy k inscenování od minulosti. Vnímáme značný posun, který v této oblasti fotografie nastal jak ve světě, tak u nás. Co vůbec vede fotografy a umělce k tomu, že své záběry předem inscenují? Důvodů bude jistě mnoho a my se snažíme zamyslet nad tím, jak se tato motivace proměňuje s dobou. V posledních letech se objevují zcela nové přístupy využívající inscenování a konstruování scén. Velkými osobnostmi světové scény a stále ještě inspirativními pro mladou generaci jsou zejména Jeff Wall a Philip-Lorca diCorcia, kteří svým způsobem relativizují zdánlivě objektivní záznam nebo dokumentární fotografii.

#7 nová inscenace — Portfolia

Milena Dopitová

Hned v prologu k portrétu umělkyně Mileny Dopitové narazíme na to, že o ní nelze psát jako o fotografce: jako jedna z mnoha současných umělců používá ve své tvorbě médium fotografie (a to s využitím práce vyškolených fotografů), není však, jak by se mohlo zdát, v její práci dominantní…

Read more

#7 nová inscenace — Portfolia

Václav Zykmund

Malíř a teoretik Václav Zykmund (1914—1984) se v období let 1933 až 1945 zabýval rovněž fotografováním. Od funkcionalistických diagonál městských scenérií přestoupil k uvolněným kreacím a experimentům, podněcovaným surrealismem…

Read more

#7 nová inscenace — Portfolia

Veronika Bromová

Od chvíle, kdy vstoupila Veronika Bromová na uměleckou scénu, tedy přibližně od roku 1992, měla své vyhraněné téma – ženské tělo. Téma křehké, delikátní, nebezpečné, tisíckrát obehrané, tabuizované, vulgarizované, sakralizované i desakralizované… Její vztah k ženskému tělu byl v recenzích často označován jako svobodný, otevřený a provokativní…

Read more

#7 nová inscenace — Profily

E-J Major

Pod značkou, která zní trochu jako přezdívka dýdžeje, se ve skutečnosti skrývá zkrácená forma jména Emily-Jane Major. Tato mladá britská vizuální umělkyně, jejíž profesní zájmy oscilují mezi světem umění a oblastí sociálních věd, genderových studií a antropologie, se ve své práci zabývá lidskou bytostí v obecnější rovině…

Read more

#7 nová inscenace — Profily

Melissa Moore

Fotografie vzniká v polovině devatenáctého století na půdě vědeckých diskursů přesnosti a klasifikace. A zároveň s tím jak se nové médium utváří na principech zažitého uspořádání času a prostoru, obrazy jakoby se pokoušely „doslovně“ ilustrovat filosofickou a vědeckou představu světa a jeho jevů jakožto definovatelných, popsatelných a roztříditelných…

Read more

#7 nová inscenace — Profily

Soody Sharifi

Fotografka Soody Sharifi (1955) je íránská umělkyně, která již přes třicet let žije ve Spojených státech. Ve své práci tematizuje prorůstání muslimské společnosti importovanými západními vlivy i její přirozený vývoj v čase…

Read more