Fotograf Magazine

#28 cultura / natura

Téma se pokusíme definovat zprostředka, od hranice mezi kulturou a přírodou, respektive od jejího přepisování, hledání míst překryvu, podivných konstelací, kde se umělé stává přirozeným a přirozené umělým. Ne náhodou se takové konstelace, tyto „modré květiny“ (toto přirovnání používá Walter Benjamin, když mluví o přítomnost bezprostřední reality ve světě filmu) stávají vděčným objektem fotografií. Fotoaparát nám totiž přírodu přibližuje a ve stejné chvíli se jeho prostřednictvím od ní vzdalujeme. Snaha zachytit přírodu objektivem kamery pak může připomínat touhu poznat divokou zvěř jejím umístěním do zoologické zahrady, seznámit se s vzácnými dřevinami jejich vysazením v parku nebo s exotickou květenou návštěvou skleníku botanické zahrady. Přirozenost přírody vystupuje do popředí až ve chvíli, kdy máme zkušenost s opakem – vědomí vlastní nahoty je něco bytostně lidského, jak připomíná Derrida, zvířata jsou nahá, aniž by o tom věděla.

Potřeba návratů k přírodě je nedílně spjata s technologizací našich životů. Kolem nás probíhají nevratné procesy, o kterých rozhoduje okamžitá potřeba namísto dlouhodobé rozvahy. Jak a co o tom vypovídá současné umění, respektive fotografie?

#28 cultura / natura — Profily

Claudiu Cobilanschi

Claudiu Cobilanschi se pohybuje na hranici umění a žurnalistiky, z novinářské praxe si přivlastňuje způsob agitace a jako umělec překračuje hranici média a předestírá divákovi celost a komplexitu problému ve vztahu k sobě samému jako k člověku…

Read more

#28 cultura / natura — Profily

Martin a Osa Johnsonovi

„Fotograf dnes míří na opravdové šelmy, obklíčené a příliš vzácné, než aby mohly být zabity. Střelné zbraně se proměnily ve fotoaparáty v této seriózní komedii ekologického safari, jelikož příroda přestala být tím, čím bývala – tím, před čím lidé potřebovali ochranu…

Read more

#28 cultura / natura — Profily

Michal Kern

Vnímám-li slovenského umělce Michala Kerna jako solitérního běžce na sněhu1 nebo celoročního chodce – stopaře2, který pozorně sledoval veškeré i ty nejméně nápadné stopy, procesy a změny ve svém okolí, je pro mne zároveň i tím, který v krajině Nízkých a Vysokých Tater své efemérní stopy záměrně zanechával…

Read more

#28 cultura / natura — Profily

Peter Bartoš

I když je neoavantgardní umělec Peter Bartoš (1938) radikální postavou slovenské umělecké scény, jeho tvorba je dodnes zpracovaná pouze částečně. Je to těžko dostupný autor, který informace o své práci sdílí selektivně…

Read more

#28 cultura / natura — Profily

Simone Nieweg

Na příkladu Simone Nieweg (*1962) můžeme dobře vidět, jak je vnímání každého díla podmíněno místem a časem i zkušeností diváka. V české fotografii byly v letech 1948–1989 upřednostňovány jiné přístupy než v západní Evropě…

Read more