Fotograf Magazine

#16 Fotografie a malba

Jestliže na počátku dvacátého století měla fotografie z malby nesporný komplex, na konci toho století jakoby se situace obrátila. Mnozí malíři se chopili fotoaparátů a začali se vyjadřovat fotografií. 

Jaká je vlastně vazba mezi fotografií a malbou a jak se fotografie od své o mnoho starší družky liší? Kam až má jít ve snaze se malbě vyrovnat, či ji snad umělecky překonat? A má tato snaha vůbec smysl? Není snad fotografie silnější právě díky své autenticitě, s níž, oproti jiným mediím, dokáže nejlépe akcentovat prvky, jako jsou ethos, bezprostřednost či možnost šíření díky snadné reprodukci?