Fotograf Magazine

#32 ne-práce

Práce a s ní související volný čas se konstantně proměňují. Jednou z příčin radikálních proměn může být změna mezi poměrem jednotlivých činností způsobená prekarizací (práce na volné noze, rodičovská dovolená) či automatizací, a to v současné době, kdy se vedou bouřlivé diskuze o zavedení nulové mzdy. Časopis Fotograf, vycházející paralelně s Fotograf Festivalem stejného tematického zaměření, představí fotografy a umělce věnující se skrze reprodukční médium otázkám provázaným ve spletenec časů mimo práci a časů finančně honorovaných. Toto téma nazýváme jako „ne-práci”, kde se právě pomlčka mezi „ne“ a „práce“ stává stěžejním znaménkem pro výběr umělců a synonymem dalšího uvažování. Pomlka označuje prostor, společensky stále nedostatečně reflektovaný, mezi „volným časem“ a placeným zaměstnáním, v němž se skrývají problémy jako podhodnocená práce žen a menšin, nahrazování pracovní síly umělou inteligencí nebo práce z domova a otázky spojené se světem umění jako apropriace, strojově vytvořený obraz nebo nulová mzda umělců. Číslo časopisu se současně zaměří na práci a pracovní podmínky umělců a vybrané fotografie poslouží jako materiál, skrze nějž je možné prozkoumat jak institucionalizaci volného času v minulosti, tak utváření obrazu o tom, co je to volný čas a jak se jeho chápání proměňuje v současné době.

#32 ne-práce — Profily

Daniela & Linda Dostálkovy

V oblasti grafického designu je známá Linda, Daniela se zase profesionálně
zabývá fotografií a fotodokumentací na zakázku. Svět současného umění je
ale zná především jako sestry Dostálkovy, tedy jako autorský tandem…

Read more

#32 ne-práce — Profily

Jirka Skála

Smyslem jednoho nedávno schváleného francouzského zákona je chránit
„právo na odpojení“ u zaměstnanců. Tento zákon požaduje, aby firmy od
určité velikosti jasně definovaly časové období, kdy zaměstnanci nemusejí
odesílat e-maily ani na ně odpovídat, a jeho cílem je zajistit spravedlivou
odměnu za práci, zamezit vyhoření a ochránit soukromý čas…

Read more

#32 ne-práce — Profily

Oliver Ressler

Rakouský umělec a filmař Oliver Ressler (1970) ve své práci zkoumá
možnosti veřejného prostoru, popisuje sociálně a politicky angažovaná
hnutí a vypráví o možných ekonomických a politických alternativách k již
zavedenému…

Read more

#32 ne-práce — Profily

Martina Mullaney

Když jsme se stali svými oddělenými já, strašlivě jsme trpěli.
Virginia Woolf, Vlny, 1931

Anna, Anna, já jsem Anna, opakovala pořád: ale stejně kvůli Janet
nemůžu onemocnět ani ustoupit…

Read more

#32 ne-práce — Profily

Céline Berger

„Jsme zhruba ve třetině, co se týče vývoje projektu, ale první výsledky jsou
již na stole. Očekávám teď, po prezentaci výsledků, první konkrétní zpětnou
vazbu. Mám ale problém s vedením…

Read more