Fotograf Magazine

#32 ne-práce

Práce a s ní související volný čas se konstantně proměňují. Jednou z příčin radikálních proměn může být změna mezi poměrem jednotlivých činností způsobená prekarizací (práce na volné noze, rodičovská dovolená) či automatizací, a to v současné době, kdy se vedou bouřlivé diskuze o zavedení nulové mzdy. Časopis Fotograf, vycházející paralelně s Fotograf Festivalem stejného tematického zaměření, představí fotografy a umělce věnující se skrze reprodukční médium otázkám provázaným ve spletenec časů mimo práci a časů finančně honorovaných. Toto téma nazýváme jako „ne-práci”, kde se právě pomlčka mezi „ne“ a „práce“ stává stěžejním znaménkem pro výběr umělců a synonymem dalšího uvažování. Pomlka označuje prostor, společensky stále nedostatečně reflektovaný, mezi „volným časem“ a placeným zaměstnáním, v němž se skrývají problémy jako podhodnocená práce žen a menšin, nahrazování pracovní síly umělou inteligencí nebo práce z domova a otázky spojené se světem umění jako apropriace, strojově vytvořený obraz nebo nulová mzda umělců. Číslo časopisu se současně zaměří na práci a pracovní podmínky umělců a vybrané fotografie poslouží jako materiál, skrze nějž je možné prozkoumat jak institucionalizaci volného času v minulosti, tak utváření obrazu o tom, co je to volný čas a jak se jeho chápání proměňuje v současné době.

120