Fotograf Magazine

#26 dokumentární strategie

Termín „dokumentární fotografie“ v průběhu 20. století nabýval velmi různých obsahů, můžeme mluvit fotografickém archivu společnosti, o snadno zneužitelném mocenském nástroji, ale i o nástroji rezistence. Jaký smysl může mít v první čtvrtině 21. století? Uplatní se jako důležitý prostředek, jímž se umění může kriticky vztahovat k současnosti i přes snadno zpochybnitelnou věrohodnost fotografického zobrazení? Jaká z možných funkcí fotografického dokumentu, které na sebe v průběhu dějin bral, by mohla být zajímavá pro současné umění? 

„Skutečná dokumentární fotografie ještě neexistuje“, napsala Martha Rosler v jedné ze svých statí a měla tím na mysli stav, kdy sice existuje obrovské množství sociálně angažovaných obrazů, ale společnost je navyklá je vstřebávat jako každodenní dávku zpráv, která vypovídá více o příjemci samém, přibližně ve smyslu „žiji lépe než ti druzí“, než o tom, jak druzí přibližně žijí. Možná, že skutečná dokumentární fotografie opravdu neexistuje. Přesto se chceme zabývat tím, jakým způsobem se v současném vizuálním umění předávají informace o světě kolem nás. Nesnažíme se kategorizovat  jednotlivé žánry a přístupy, jako spíš klást otázku, co se ve své podstatě skrývá pod pojmem dokument. Co jsme jako diváci ochotni přijímat za objektivní, přestože jsme rozumově poučeni o tom, že fotografie není ve své podstatě jakkoliv pravdivým otiskem skutečnosti. A zda vybrané umělecké přístupy skrze svůj subjektivní pohled nepřinášejí podnětnější a autentičtější zprávu o světě.

#26 dokumentární strategie — Profily

Alfredo Jaar

Alfredo Jaar se již přes třicet let zabývá mechanismy, s jejichž pomocí masmédia strukturují poznání tak, aby mohlo být využito k ideologické manipulaci, a zkoumá možnosti umělecké činnosti v oblasti kritických intervencí a strategií odporu…

Read more

#26 dokumentární strategie — Profily

Rafal Milach

Polská dokumentární fotografie 80. a 90. let je dodnes širšímu publiku neznáma a ve své době se jí bez nároku na širší uplatnění věnovalo jen několik málo fotografů. Po roce 2000 se ale i v polském prostředí objevuje řada výrazných dokumentaristů, z nichž jmenujme aspoň Piotra Szymona, Kubu Dabrowského, Rafała Milacha, Ulu Tarasiewicz, Mariusze Foreckého, Andrzeje Kramarze s Veronikou Lodzinskou, Tomasze Wiecha, Jana Brykczynského a skupiny jako jsou Sputnik Photos nebo NAPO, kteří také záhy začali vyhrávat prestižní mezinárodní soutěže…

Read more

#26 dokumentární strategie — Profily

Taryn Simon

6. ledna 2011 byl programátor a internetový aktivista Aaron Swartz zatčen poté, co prostřednictvím sítě MIT tajně stáhl značné množství vědeckých článků z databáze JSTOR. V souvislosti s touto událostí na něj byla v červenci 2011 podána federální žaloba vinící ho z řady závažných zločinů…

Read more

#26 dokumentární strategie — Profily

Trevor Paglen

Trevor Paglen (nar. 1974) je americký umělec a aktivista, spisovatel, investigativní novinář, výzkumník, fotograf a zeměpisec. Ve svých pracích nově definuje soudobou dokumentární fotografii, fotografii krajiny a válečnou fotografii…

Read more

#26 dokumentární strategie — Profily

WassinkLundgren

Pod holandskou značkou WassinkLundgren se skrývá dvojice, kterou příznačně tvoří Thijs groot Wassink (nar. 1981) a Ruben Lundgren (nar. 1983). K uměleckému spojení došlo na Utrechtské umělecké škole, i když ani po opuštění rodné vlasti nezanevřeli na svoji uměleckou spolupráci, kterou museli následně přesunout do obrazového rozhraní Skypu…

Read more