Fotograf Magazine

#2 kolektivní signatura

Formát tištěného časopisu nám dost dobře nedovoluje představit elektronická díla, v nichž se skupinová signatura stává „přirozenou“ a jasně patrnou tendencí. V jistém smyslu je tomu tak dobře: přílišná evidence tohoto fenoménu by mohla zastínit jeho výrazně tišší přítomnost jinde, totiž v oblasti fotografie. Protiklad abstrahovaných, idealizovaných protipól tradičních a nových médií (a jim odpovídajících modů produkce, recepce a cirkulace artefaktů) fotografie

zajímavým způsobem problematizuje, neboť představuje jakousi přechodnou zónu, v níž jsou mnohé tendence sice teprve implicitní a marginální, ovšem fakticky mnohem účinnější než hlasité proklamace. Ač se zdá být teze o „smrti autora“ již otřepanou frází, přežívá génius-solitér nejen ve všeobecném povědomí, nýbrž též v kunsthistorické a kritické praxi: kolektivní autorství, jež fotografii provází od jejích počátků, je pro její historiky překážkou, již se snaží odstranit, výzvou k určení podílu, k vymezení individuálního rukopisu, na jehož základě lze autorství jasně přisoudit jednotlivci. Naším cílem zde není podobné snažení vesměs diskreditovat, jako spíše upozornit na to, že ve hře nemusí být jen nedostatek informací, anomálie, či chyba, nýbrž možná docela jiný systém hodnot a funkcí, než z jakého tyto metody vyrostly.

#2 kolektivní signatura — Portfolia

Aziz & Cucher

Řeč o fotografiích Azize + Cuchera nutně začne i skončí mimo fotografii. Nejde jen o to, že při vytváření jejich obrazů je klasická „analogová“ foto­grafie využívána vlastně jen k získání materiálu, „suroviny“, která bude v počítači přepracována ve výsledný obraz…

Read more

#2 kolektivní signatura — Portfolia

Blume

Koncem 60. a počátkem 70. let se na západoněmecké výtvarné scéně rodí celá řada postojů, které zásadně určují evropskou výtvarnou tvorbu pro několik dalších desetiletí. At je to již starší minimalismus skupiny Zero, fluxusy a happeningy Nam June Paika, Emmeta Williamse a jejich spříz­něnců, individuální mytologie Josepha Beuyse či nové přístupy v malbě Sigmara Polkeho, Gerharda Richtera a Anselma Kiefera, všechny tyto po­stoje se ukázaly jako zásadní pro další vývoj současného umění…

Read more

#2 kolektivní signatura — Portfolia

Eva & Adele

Jen málo žijících umělců se může měřit s mezinárodním úspěchem, jakého dosáhla dvojice Eva&Adele, již po deset let tvořící jedinou hermafrodit-ní postavu. Jejich veřejná vystoupení na sebe strhla pozornost na všech významných mezinárodních přehlídkách současného umění — na Biennale v Benátkách i v Lyonu, na zahájení výstav Documenta a Manifestu, nemluvě již o prakticky každém významném veletrhu současného umění…

Read more

#2 kolektivní signatura — Portfolia

Lukáš Jasanský a Martin Polák

Výsledky spolupráce Lukáše Jasanského a Martina Poláka, datující se již od roku 1986, jsou v téměř dokonalém souznění s principem média, které používají: jsou zdánlivě evidentní, ač v sobě často nesou silný podvratný, často až spiklenecký podtext, který radikálně zpochybňuje a přehlušuje prvot­ní čitelnost jejich prací…

Read more

#2 kolektivní signatura — Profily

AES

Skupina, jejíž název (zkratka) je tvořen prvními písmeny příjmení tří umělců: Tatjana Arzamasova (1955), Lev Evzovič (1958) a Jevgenij Svjatsky (1957). Tvůrci střední generace, původem z Moskvy, se jako skupina spojili již v roce 1987…

Read more