Fotograf Magazine

#29 kontemplace

Pro téma čísla je zásadní moment z dějin fotografie, který uvedl hledání kontemplace prostřednictvím fotografických záznamů do centra pozornosti zcela zásadním způsobem. Bylo to po zveřejnění slavného Stieglitzova cyklu Ekvivalenty: záznamů vizuální hry, či možná nám neznámých znakových vzkazů, které se odehrávají na obloze prostřednictvím oblaků a jejich situačních kompozic. V tomto spirituálním prostoru autor hledá hlubší souvislosti našich pomíjivých životů, a naznačuje, že tyto pohledy do blízkého nebeského prostoru mohou přinést pocit souznění s hloubkou nebes či vesmíru a poskytnout snad úlevu od malicherností, které nám život neustále předkládá.

Ve střední a východní Evropě je tradice kontemplativní fotografie obzvláště silná. Jsou to často také umělci konceptualisté či performeři, kteří se snaží o osobitou formu souznění sebe sama se zvoleným prostorem prostřednictvím meditativních akcí spojených s přírodními rytmy, s přírodou jako ateliérem pro jejich záměr. Ve všech těchto přístupech je významným faktor času. Jde často o rituální opakování obdobných přístupů, kdy čas a stálý posun v rámci životního rytmu protagonistů neustále mění výchozí situace, zároveň však je zde patrný jednotný řád, který vévodí výslednému pocitu z jednotlivých fotografií a celých cyklů.

#29 kontemplace — Profily

James Welling

Když se dívám na fotografie Glass House / Skleněný dům Jamese Wellinga, mám podobný pocit jako Murray před “nejfotografovanější stodolou v Americe” v románu Bílý šum od Dona DeLilla…

Read more

#29 kontemplace — Profily

Jan Svoboda

Dílo Jana Svobody (1934–1990), jedné z klíčových postav českého poválečného umění, lze rozdělit do různých období, ve všech však neustále a odhodlaně zkoumá samu podstatu fotografického zobrazení, dotazuje se na základní otázky média a staví je na roveň s paralelními praktikami v malbě, instalaci i konceptuálním umění…

Read more

#29 kontemplace — Profily

Martin Vongrej

Slovenský vizuální umělec Martin Vongrej (*1986) ve svých komplexních instalacích kombinuje fotografii, malbu, text i objekty. Obraz a slovo jsou v nich komplementárními složkami časoprostorových animací vztahů mezi vnímáním a myšlením, realizovanými skrze reverzní, cyklické, zrcadlové či repetitivní systémy…

Read more

#29 kontemplace — Profily

Viktoria Binschtok

Ve své postupně se rozvíjející sérii Cluster/Seskupení vytváří Viktoria Binschtok shluky fotografií (dvou, tří a více). Ty se sestávají vždy z jednoho staršího snímku z jejího archivu a dalšího (nebo dalších), které vznikly rekonstrukcí obrázků nalezených prostřednictvím internetového vyhledávače…

Read more

#29 kontemplace — Profily

Zbigniew Dłubak

Na sérii Gestykulacje/Gestikulace, někdy uváděné pod názvem Systemy Gestykulacje / Systémy – Gestikulace, začal Zbigniew Dłubak pracovat v roce 1970. Tehdy byl již poměrně významnou postavou polských fotografických kruhů, šéfredaktorem měsíčníku Fotografia (1953–1972), autorem řady teoretických textů, spoluzakladatelem Skupiny 55 a především autorem jedné z prvních fotografických instalací v Polsku s názvem Ikonosfera I / Ikonosféra I, 1967…

Read more

#29 kontemplace — Profily

Miloš Šejn

Díky světelným schopnostem barev černé a bílé, jejich variacím tonality, kontrastu a jasu ve své široké škále odstínů, získala černobílá fotografie schopnost vyjádřit mimořádně přesvědčivě imaginativní nuance reality, fantazie, snu a skutečnosti, idyly i běsů, atmosféry našich životů…

Read more