Fotograf Magazine

#18 80. léta

Osmdesátá léta v místní i světové kultuře se v poslední době dočkala nečekané vlny zájmu nejen ze strany teoretiků umění, ale i nejmladší generace autorů i diváků. Je to možná i stesk po umění, které reagovalo na svou dobu po celém světě s nezvyklou, vypjatou intenzitou, často až s naivní otevřeností.

Při ohlédnutí zpátky jsou právě 80. léta spojená s dramatickými změnami politického rozdělení světa, které přinesly zejména do střední a východní Evropy novou svobodu myšlení, vyjadřování a tvorby, ale také útok globalizace, logicky zasahující i oblast fotografie. V tomto ohledu jsou právě 80. léta zvláštní svým zakotvením v minulosti, ale zároveň i svou nadějí upřenou do následné budoucnosti. Tím vším získávají, hlavně pro nejmladší generaci, trochu nečekanou atraktivnost nepoznaného a při tom nevratně minulého.

90