Fotograf Magazine

#8 krajina

Krajinu můžeme vnímat jako scenérii toulek při úniku  z měst, jako postindustriální prostor pro záznamy soudobých hledání vazby mezi novými civilizačními vrstvami a původními romantickými představami, jako přírodní divadlo pro naši sebeprojekci. Do fotografie krajiny se v posledním desetiletí také vracejí nově pojaté konceptuální prvky. Tento postkoncept již  dbá na fotografii jako na konečný produkt. Děje, které se v krajině tohoto pojetí objevují nejsou významné nebo dramatické, mají však divákovi zprostředkovat více než pouhý estetický zážitek. Hrají s ním často hru, o jejímž významu musí divák alespoň pochybovat, aby mohl proniknout do dalších vrstev autorových strategií.

#8 krajina — Portfolia

Elina Brotherus

Fotografická tvorba finské autorky Eliny Brotherus vyrůstá z principu prolínání reflexe a konstrukce. Svůj autorský rukopis založila na infiltraci osobních mytologií a feminních témat do krajinářské fotografie…

Read more

#8 krajina — Portfolia

Jiří Šigut

Jméno Jiřího Šiguta (1960) se v časopise Fotograf objevilo před dvěma lety. Recenzi jeho výstavy v Moravské galerii v Brně, respektive šedesátistránkového katalogu Záznamy (zveřejněnou v čísle 4) proměňuje následující interview ve svou předmluvu…

Read more

#8 krajina — Portfolia

Magdalena Jetelová

Poprvé se Magdalena Jetelová zabývá „mírami“ Země a jejího geologického vývoje ve svém Islandském projektu (1992). Island leží přímo na Středoatlantickém hřbetu, pohoří táhnoucím se v délce zhruba 15 000 kilometrů na dně oceánu a tvořícím dělící čáru mezi americkým kontinentem na jedné straně a Evropou a Afrikou na straně druhé…

Read more

#8 krajina — Portfolia

Pavel Baňka

Pavel Baňka bezesporu patří k nejvýraznějším představitelům současné české fotografie. Přesto není jednoduché ho v místním prostředí zařadit ke konkrétnímu proudu či uměleckému názoru…

Read more

#8 krajina — Profily

Sarah Pickering

Londýnská vizuální umělkyně Sarah Pickering vyvolává v posledních letech poměrně slušný rozruch na současné britské fotografické scéně. Tato absolventka Royal College of Art (2005) a nositelka několika prestižních uměleckých cen si při vytváření velkoformátových fotografií počíná částečně jako šamanka či lékárnice a trochu jako barmanka…

Read more

#8 krajina — Profily

Steffi Klenz

slova pilota lunárního modulu Apolla 11 Buzze Aldrina, kterými popsal měsíční krajinu. Slova, která mohou vytanout na mysli při pohledu na fotografie krajin Steffi Klenz.  Ano, pustina, nečekaně rozlehlá, jen hory hornin exotických barev v unylém nezemském světle…

Read more