Fotograf Magazine

#13 Rodina

Milióny majitelů automatických digitálních fotoaparátů po celém světě produkují miliardy fotografií, z nichž značná část má charakter rodinných záznamů. Snaha přivlastnit si vzácné okamžiky prožívané se svými drahými byla a je jednou ze základních motivací, proč lidé berou do ruky fotoaparát. Zadržet čas a zachovat alespoň něco z toho, co se nevyhnutelně propadá do mlhy zapomnění, je odvěkou lidskou snahou. Jestliže v hloubi minulosti bylo touto snahou motivováno psaní kronik a deníků, které byly někdy ilustrovány kresbami, s rozvojem a postupným technologickým usnadňováním fotografie došlo k zásadnímu obratu. Psané osobní deníky a rodinné kroniky byly do značné míry nahrazeny fotografickými alby nebo kombinací obojího.

#13 rodina — Portfolia

Dagmar Hochová

Česká fotografie je protkaná legendami. Některé jsou o to kouzelnější, že je možné se s nimi setkat osobně. Jednou z nich je Dagmar Hochová, první dáma české dokumentární fotografie…

Read more

#13 rodina — Portfolia

Iren Stehli

Co tě přivedlo v sedmdesátých letech minulého století do Prahy, proč jsi
tady pak zůstala a začala fotit?

Po maturitě v Curychu jsem nevěděla, co dělat dál, takže mě rodiče poslali
do Československa studovat češtinu pro cizince na Karlově univerzitě, abych si zlepšila gramatiku…

Read more

#13 rodina — Portfolia

Michal Kalhous

Michala Kalhouse znám řadu let. Pamatuji si jeho první snímky ze začátku
devadesátých let, jeho první výstavy. Je výrazným představitelem své generace, jeho tvorba uznávanou hodnotou…

Read more

#13 rodina — Portfolia

Seiichi Furuya

Dne 7. října 1985 vyskočila z okna svého berlínského bytu v devátém patře
Christine Furuyová Gösslerová. Dílo, které vytvořil její muž Seiichi Furuya,
japonský fotograf žijící od roku 1973 v Evropě, vypráví z velké části o ní…

Read more

#13 rodina — Portfolia

Simon Roberts

Simon Roberts (1974) je britský dokumentární fotograf, jehož dílo je postaveno
na pozorování tzv. sociálních map. Vybírá si prostředí specifická určitým společenským pnutím či intenzivními aktivitami a při jejich zkoumání se soustředí na vytváření obrazových struktur postihujících průniky mezi krajinou
a lidmi…

Read more

#13 rodina — Profily

Justine Kurland

Musíme si představit svět, ve kterém bude každá žena svrchovanou vládkyní
nad svým vlastním tělem. V takovém světě ženy vskutku stvoří nový
život, protože nebudou přivádět na svět jen děti (pokud se pro to rozhodnou
a způsobem, jaký si vyberou), ale také představy a myšlenky nezbytné
pro udržení, potěchu a proměnu lidské existence… Tím musíme začít…

Read more