Fotograf Magazine

#13 Rodina

Milióny majitelů automatických digitálních fotoaparátů po celém světě produkují miliardy fotografií, z nichž značná část má charakter rodinných záznamů. Snaha přivlastnit si vzácné okamžiky prožívané se svými drahými byla a je jednou ze základních motivací, proč lidé berou do ruky fotoaparát. Zadržet čas a zachovat alespoň něco z toho, co se nevyhnutelně propadá do mlhy zapomnění, je odvěkou lidskou snahou. Jestliže v hloubi minulosti bylo touto snahou motivováno psaní kronik a deníků, které byly někdy ilustrovány kresbami, s rozvojem a postupným technologickým usnadňováním fotografie došlo k zásadnímu obratu. Psané osobní deníky a rodinné kroniky byly do značné míry nahrazeny fotografickými alby nebo kombinací obojího.

90