Fotograf Magazine

35 větví (Z fotografického archivu Víta Soukupa)

16. 8. – 13. 9. 2013

Galerie Fotograf připravila pro letošní letní sezónu výstavu nazvanou 35 větví s podtitulkem Z fotografického archivu Víta Soukupa. Tento předčasně zemřelý umělec (1971–2007) si získal pozornost v předchozích letech již několikrát – jeho zatím zřejmě nejobsáhlejší výstava Všechno, co zbylo byla uspořádána letos na jaře v Divusu. Ucelenější retrospektiva díla Víta Soukupa stále ještě čeká na svůj čas. Tohoto umělce by bylo možné zařadit do kolonky malíř, ovšem výčet médií, se kterými pracoval, není v tomto případě zcela určující pro pochopení jeho díla. Spíše je podstatné sledovat, jak a s čím pracoval a jakými způsoby dokázal kombinovat či mytologizovat viděné. 

Výstava ve Fotograf Gallery byla „prvním pokusem o prezentaci konkrétního zlomku” z archivu nalezeného nakladatelem Ivanem Mečlem v umělcově letním sídle. Tedy zlomku, ve kterém lze vysledovat stopy sloučení banality a vznešenosti, dvou pro umělce důležitých a paradoxně kombinovatelných protikladů. Pro pražskou galerii vybral kurátor Jiří Ptáček 35 výstřižků fotografií z novin datovaných do první poloviny devadesátých let minulého století, které se staly (nebo se stát měly) předlohami pro malířská díla Víta Soukupa. Podle Jiřího Ptáčka tato výstava ukazovala umělcovu „mimořádnou schopnost řezu masmediálním brakem” a zároveň se stala „exkurzem do fotožurnalistiky první poloviny 90. let”. Prezentace tohoto svědectví tehdejší každodennosti byla ojediněle pojatá – o bílé stěny galerie se opravdu opíralo 35 větví, fotografie z novin na nich ve výši očí držely špendlíky s barevnými hlavičkami. Banálnost, pomíjivost minulosti byla vystavena svým způsobem pro galerijní prostředí groteskně, přesto však s citlivostí zdůrazňující vznešenost a sdělení, které v sobě tyto archivní pozůstalosti přinášejí do dnešní doby. 

Tereza Špinková