Fotograf Magazine

… a z mlhy zjevily se útesy čínské

Navzdory vročení 2010 vyšla kniha a z mlhy zjevily se útesy čínské… koncem roku 2011. Oč se jedná, napoví podtitul Obraz Číny v prvních fotografiích. Zdržení publikace způsobila obtížnost identifikace zobrazených míst. Mnohá změnila podobu, takže nebyla dohledatelná ani znalci současných reálií.

Autoři hlavních statí, Filip a Marcela Suchomelovi, přibližují způsoby zobrazování kdysi málo dostupné Číny a jejího obyvatelstva z různých stran: výkladem zájmů a možností 19. století, zprostředkováním fotografického materiálu a ukázek jeho xylografického zpracování. Naznačeny jsou také manýra kolorování fotografií a stylizace kresebných ilustrací dobových periodik či knižních pojednání. Badatelé sledují rozvoj různých způsobů dokumentace a zvláště analyzují nástup a využívání fotografického média i jeho zaujetí přední role díky přesnějšímu zachycení reálií. Dokládají postupný rozmach fotografování v aktivitám cizinců otevřených čínských přístavech a v dalších lokalitách. Fotografování vedut, popřípadě aranžovaných záběrů domorodců, se záhy nevěnovali výhradně Evropané či Američané. Pragmatičtí Číňané čile zakládali vlastní prosperující živnosti.

Suchomelovi se důkladně zabývají rovněž dávnými cestopisy. Studovali dostupné rukopisné deníky, aby porozuměli, co vlastně ukazují snímky, pořizované kvůli svým námětům a nikoli jakožto volné kreace. Proto se většinou nedovídáme jména jejich tvůrců.

Ústřední částí publikace jsou obrazové tabule opatřené detailními popisky. Zpřístupňují 125 fotografií z (nejen) čínských sbírek moravských rodáků, kteří je v 60. a 70. letech 19. století ze vzdálené říše dovezli. Kolekce námořního důstojníka Erwina Antonína A. Dubského je uložena na zámku v Lysicích na Moravě; okolnosti akvizice sbírky lékaře Jindřicha Blažeje Vávry, jak znělo rodné jméno cestovatele Heinricha Wawry, vyčteme z doslovu Hany Dvořákové. V Historii sbírky fotografie v Moravském zemském muzeu uvádí, že hrdý majitel věnoval instituci rozsáhlé fondy exotik již za svého života, fotografií se však doposledka nevzdal, poněvadž mu vyvolávaly vzpomínky na výpravy pěti kontinenty nejsugestivněji.

Mimořádný ediční počin přináší 249 vyobrazení na 296 stranách formátu 295 x 235 milimetrů v střízlivé, leč působivé grafické úpravě Martina Pivrnce. Album znamenitých albuminových pozitivů samozřejmě nepostrádá rejstřík jmen a míst. Anglické verzi je dopřán zvláštní svazek. O koprodukci se podělily renomované nakladatelství Arbor vitae a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, jejichž knižní řady jsou pozoruhodné i nezávisle na sobě.

Josef Moucha