Fotograf Magazine

Adam Havelka, Eva Rybářová, Matěj Pavlík, Jan Kováříček

Agent

4. 12. 2015 — 9. 1. 2016

 

Zpráva o výstavě Agent by se dala pojmout jako hledání oné titulní postavy. V původním významu označuje slovo agent někoho, kdo jedná.  Je pak agentem samotný název výstavy, který otázku po totožnosti titulní postavy vyprovokoval? Jsou agenty tvůrci výstavy? A pokud ano, jak do ní – přímo nepřítomni – svou agentskou činnost otiskují? Delegují ji na čtyři ženy zachycené na prezentovaném videu? Ale ty se ani nepohnou, zatímco kamera kolem nich krouží. Je tedy agentem kamera? Ta se přece zdá slepá: ostrost obrazu se co chvíli rozpíjí; záběr sleduje sloupy v místnosti i rámy její prosklené stěny v mechanicky určeném rytmu; třes kamery strojovost podrývá, aniž by ji polidšťoval. Není potom agentem moderní architektura prostoru, kde video vzniklo? Ta zřejmě určuje pohyb kamery, která provádí sérii horizontálních řezů vertikálními architektonickými prvky i nehybně stojícími postavami. Anebo je to bezprostředněji časoprostorové uspořádání výstavy, které vymezuje podmínky možné divácké zkušenosti? Nebude pak agentem divák, když může volně procházet mezi dlouhými nakloněnými latěmi a vlastní senzomotorickou montáží rozhodovat o svém zážitku? A pokud se agentem stane divák, jak tomu ostatně je – přiznaně – v případě značné části moderní a současné umělecké produkce, neměla by se kritika umění vztahovat i na něj?

Vojtěch Märc