Fotograf Magazine

ANDYMKOSI

Reimaginace rodinného alba

Fotografie umělkyně ANDYMKOSI člověka naplňují pocitem nostalgie. Listovat jimi je jako listovat rodinným albem zachycujícím letitou historii jednoho rodu. Ať už jde o fotografii otce a jeho dcer, které se ráno chystají do školy, nebo portrét Andyiny matky sedící na gauči – každý snímek nám připomíná domov. A každý snímek také vykresluje, jak důležitým tématem v tvorbě umělkyně domov je.

ANDYMKOSI fotografuje nejčastěji na černobílý film. Jde o vědomé rozhodnutí samotné autorky. Její dílo obsahuje jak fotografie rodiny, přátel či portréty neznámých lidí, tak fotografie jejího rodného města Langa, které připomínají sbírku fotografií Larryho Clarka věnovanou jeho rodnému městu Tulsa. MKOSI fotografuje spontánně, bez inscenování či pózování, a zachycuje tak věrnou a skutečnou podstatu fotografovaných objektů. Pohrává si i s tématy, která jsou úzce spojena s jihoafrickou identitou: černošstvím, africkou spiritualitou, rodinnými vazbami a původem. To vše je obsaženo v jedné černobílé fotografii.

Černobílé snímky často dokážou komunikovat pocity způsobem, jaký barevná fotografie zkrátka neovládá, ať už jde o nostalgii, smutek, nebo touhu. Je však zajímavé, že ačkoli v sobě dílo ANDYMKOSI nese prvky nostalgie i touhy, smutek v něm nenajdeme. Vezměme si například její fotografický cyklus zachycující dospívání / iniciační ceremonii jejích bratrů, který není ničím jiným než manifestací tzv. black joy. Každý ze snímků pořízených v létě roku 2022 zachycuje šťastnou rodinu, přátele a účastníky obřadu, kteří se usmívají a tančí – což není úplně typický způsob, jakým jsou Afričané prezentováni v médiích. Jako by MKOSI přetvářela narativ zobrazování africké kultury a způsob, jakým ji lze zobrazovat v mezinárodním kontextu. Umělkyně se neustále vyvíjí a to se projevuje i v její tvorbě. Zůstává věrná sama sobě a právě její všestrannost dělá její fotografie výjimečnými. Všechny snímky jsou jedinečné a mají nezměrnou hodnotu. Podobně jako fotografie v rodinném albu.

 

ANDYMKOSI je kreativní podnikatelkou, vyučující umělkyní a kulturní pracovnicí. V roce 2019 založila podcast This Audio is Visual, který získal cenu APVA Arts Award. V minulosti spolupracovala se značkami a společnostmi Puma (JAR), StandardBank, Nomzamo Mbatha, Bae Electronica, The Forge či African Center For Cities. Její fotografický cyklus MIDGROOVE byl v roce 2020 vybrán do mezinárodní fotografické soutěže iniciativy Global Health 50/50, This is Gender.

Tshepiso Moropa je mezioborovou umělkyní a spisovatelkou. Nejčastěji pracuje s médii fotografie, filmu a instalace.

Tshepiso Moropa