Fotograf Magazine

Astro Noise: A Survival Guide for Living Under Total Surveillance

“Bože, vždyť já vůbec nevím, do čeho se to pouštím. Pořád si nejsem jistá, že tohle je realita. Říkám si, jestli se mě náhodou nesnaží polapit,“, píše režisérka Laura Poitras ve svém deníku z 9. února 2013 poté, co byla anonymně oslovena Edwardem Snowdenem, pod krycím jménem Citizen Four. Poitras a reportéři z britského Guardianu, kteří snad největší leak v historii tajných služeb představili veřejnosti, mohli stěží tušit, co jim setkání se Snowdenem přinese – celospolečenský šok ověnčený Pulitzerovou cenou a Oscarem za film, kterým Poitras setkání dokumentuje.

Tři roky poté, na jaře 2016, otvírá Whitney Museum v New Yorku výstavu Astro Noise prezentující dokumentaristickou praxi Poitras na poli současného umění. Samotná výstava sklidila poměrně nepříznivé kritiky, popisující ji jako selhání pokusu o překlad filmového média do prostoru. Výstava nicméně umožnila setkání umělců, teoretiků, žurnalistů a svědků války proti teroru formou panelových diskuzí (dostupné na youtube) a vydání Průvodce pro přežití v době totálního dozoru, publikace sdružující texty od Hito Steyerl, Jacoba Applebauma, Jill Magid, Dava Eggerse, Trevora Paglena, Poitras samotné a dalších.

Pokud se výstavou Poitras pouze povrchově dotknula palčivých témat současného politického klimatu, publikace nabízí ostrý řez tkání každodenní reality všudypřítomných kamer, GPS zařízení a nekonečného cyklu sledovaných a sledujících. Z popisu let strávených ve věznici Guantanamo neprávem obviněného občana Bosny a Herzegoviny Lekhdara Boumedieneho doslova mrazí, apely od Edwarda Snowdena a Jacoba Applebauma k vědomé ostražitosti a zodpovědnosti na každém kroku pronikají svědomím čtenáře ve snaze vybavit si, kolikrát jste v posledních hodinách souhlasili a potvrdili nekonečný právní dokument, kterým jste odevzdali část svého soukromí jednomu z internetových nadnárodních gigantů.

Používat pojmy “průvodce” nebo “manuál k přežití” v názvu publikace je poněkud problematické. Přes velmi přesné popisy a interpretace stávající situace z každého textu pramení pocit palčivé bezvýchodnosti. Pokud bychom se měli řídit příklady exponovaných “hrdinů” digitální doby, jako je Edward Snowden nebo Laura Poitras, pak se hranice našeho vlastního soukromí zúží pod rozměry fyzické schránky našich těl. Skutečně zodpovědné jednání na internetu, ke kterému publikace vybízí, prakticky znemožňuje užívání jakýchkoli globálních komunikačních nástrojů. Do jaké míry je možné existovat jako autonomní individualita bez nebezpečí konstantního sledování, nám bohužel tento tzv. průvodce není schopen sdělit.

 

Jen Kratochvil

 

POITRAS, Laura. Astro Noise: A Survival Guide for Living Under Total Surveillance. Whitney Museum of American Art, 2016. ISBN: 9780300217650