Fotograf Magazine

Bastian Schwind

Poté, co jsi rozbil okno

Mladý rakouský umělec představil na své první samostatné výstavě v České republice výběr ze své práce za posledních pět let, jejímž ústředním zájmem je sémiotika fotografického záznamu ve vztahu k modernistické architektuře a krajině. 

Při aranžovaném zobrazení autor akcentuje hmotu, strukturu a materialitu a ukazuje fotografii nikoliv jako prostý nástroj dokumentace skutečnosti, ale naopak jako konstrukt, který svojí plochostí, omezeností, nejednoznačností a manipulovatelností naše vnímání reality aktivně utváří. Série getippte_Fotografie II je redukována na slova z psacího stroje popisující materiál, barvu apod., jedná se tedy o dvojí obraz: jeden je tvořený ze samotných znaků a linek, druhý je mentálním obrazem vytvořeným v divákově mysli až po přečtení slov. V souboru Structures (I-III) & Architectural Typography Schwind používá reprodukci povrchu betonu jako výplň tvarů parafrázujících topologii architektonických prvků, jejichž skládáním za sebe vytváří abstraktní konstrukce. Autor dodržuje ve všech projektech přísně analogové postupy, i náročnější postprodukce obrazu je vytvořena pouze pod zvětšovacím přístrojem ve fotokomoře. Schwindova práce odkazuje jak svými metodami, tak i vizualitou k americkému konceptualismu 60. let, ostatně sám autor zmiňuje Roberta Rauschenberga jako hlavní inspirační zdroj výše zmíněných souborů. Umělec však reflektuje téma, které je dnes možná aktuální ještě více než kdy dříve: fotografický obraz ve fázi ztráty objektivity a jeho vstup do oblasti neurčitosti a iracionality.

Nikola Ivanov