Fotograf Magazine

Daniel Steegmann Mangrané

Jsem čirý plyn, vzduch, prázdné místo, čas

Výstava Daniela Steegmanna Mangrané ve Fotograf Gallery byla prezentována jako jeden z highlightů uplynulého ročníku Fotograf Festivalu. S ohledem na téma Cultura/Natura vybral autor spolu s kurátorem Tomášem Pospiszylem soubor děl postavených na kontrastu přírody a civilizace. Konkrétně se jednalo o menší soubor fotografií pralesních pakobylek dokonale přizpůsobených svému životnímu prostředí, koláže ze série Kiti Ka’aeté s geometrickými zářezy do snímku pralesní zeleně a v neposlední řadě o verše básnířky Stely do Patrocínio. Španěl Steegmann žije v Brazílii a ve vystavených pracích usiloval o metaforické uchopení odlišných povah/povědomí časoprostoru přírody a západního člověka. Přirozeným vyvrcholením pražské výstavy byla projekce 16 mm filmu na závěr výstavy se záznamem z kamery sunoucí se po laně pralesním porostem. Záznam a reprodukce obrazu i zvuku divákům zprostředkovávaly silný zážitek „blízkosti“. Svým pohybem ale kamera prostor v našem smyslu chápání očividně teprve vytvářela, aby se krátce po jejím průjezdu patrně zas vrátil do svého nelineárního a nečlenitého biokosmu. Mechanické oko vytvořilo svět, kterému rozumíme a jejž jsme sto kontrolovat. Záznamová technika ukázala svou funkci nástroje ke konstruování „přípustné“ reality, na které je bytostně závislé nejen naše přežití, ale rovněž naše představivost.

Ondřej Mezera