Fotograf Magazine

Dějiny evropské fotografie 1900-2000

Křest závěrečných svazků Dějin evropské fotografie 1900–2000 se odehrál v listopadu 2016 v prostorách vídeňské Albertiny za účasti desítek historiků, kurátorů a fotografů z mnoha zemí. Slavnost završila úsilí o nejobšírnější rekapitulaci rozvoje fotografie v uplynulém století. Celek má tři díly v šesti anglicky sázených knihách. Pod vedením teoretika a pedagoga Václava Macka, jinak zakladatele a ředitele bratislavského Měsíce fotografie a Středoevropského domu fotografie, se na něm podíleli autoři z pětatřiceti států. Jejich spolupráci koordinovala Michaela Bosáková. Rozumí se, že knižnice probírá také fotografování na českém a slovenském území. Na obálku jednoho ze svazků se třeba podařilo umístit bratislavský symbol sovětské zvůle z 21. srpna 1968, jehož autorství bylo po desítky let upíráno Ladislavu Bielikovi (1939–1984).

Nakladatelská značka FOTOFO bude po více než dekádu trvajícím vzepětí sotva navazovat obdobně velkorysým projektem. Rozpětí je bezprecedentní. Každý díl sleduje své období v záběru od Albánie po Ukrajinu. Z vědeckého hlediska jde o encyklopedicky strukturované základy budoucímu bádání (místy se jednalo o prvovýzkumy). Jako pomůcky poslouží jmenné rejstříky, mapy, kalendária událostí, základní tvůrčí medailonky či bibliografie. Ediční počin čítá více než 1800 reprodukcí na 2 636 stranách. Kromě známých signatur se zaskví mnohá z jmen zapadlých. A právě to je stěžejní. Dějiny evropské fotografie vyplňují průrvu povážlivě dlouho zející v obecném povědomí: vždyť neexistovalo-li srovnatelné kompendium natolik důležitého oboru, jakým fotografie dozajista je, chyběl komplexní přehled o evropské kultuře vůbec. Výsledek bude k užitku každému, koho zajímá umění a jeho historicky podmíněné motivace. Tím se publikace přibližují potřebám nejširší veřejnosti a říkají si o to, aby se staly součástí výbavy nejenom univerzitních knihoven.

 

Josef Moucha

 

 

The History of European Photography / Dějiny evropské fotografie 1900–1938. Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2010.

The History of European Photography / Dějiny evropské fotografie 1939–1969. Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2014.

The History of European Photography / Dějiny evropské fotografie 1970–2000. Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2016.