Fotograf Magazine

Filip a Matěj Smetanovi

Fototektonika

3. 9. – 26. 9. 2014

 

Bratři Matěj a Filip Smetanovi jsou umělci, jejichž tvůrčí dráhy se střetávají na společných výstavách spíše výjimečně. Jistě mezi jejich tvor-bami nalezneme řadu styčných bodů – jejich častou práci s formálně výraznými prostorovými instalacemi či jejich důraz na „čistou“ estetiku formy, tvaru a geometrii obecně–, ale i řadu rozdílů. U Matěje se častěji vyskytuje tendence k přesahům mezi médii, práci s konceptuálním uchopením tématu či s videem. U Filipa naopak větší důraz na autono-mii prezentovaného objektu, blížící se více tradici modernistické výtvarné situace. V Galerii Fotograf autoři vystoupili ve vzájemné pracovní syntéze, když využili standardní formát fotolabové fotografie 10×15 cm jako konstrukční prvek, z nějž vybudovali struktury zabírající celé stěny galerie. Stejně jako ve starých počítačových hrách sloužily dvojrozměrné textury, tzv. „sprajty“, jako výplň primitivních trojrozměrných modelů, tak i zde se mikrostruktura několika málo detailů architektury a zeleně stala stavebním prvkem pro komplexní makrostruktury. Monumentálně působící „fasády“, složené prostým opakováním a kombinováním několika prvků, akcentovaly v přehnané podobě typická kompoziční schémata modernistické architektury s protipólem v oko uklidňující zelené stěně. Fotografie zde ztratila svoji hodnotu konkrétní mimetické reference a stává se unifikovaným stavebním prvkem, součástí ověřování principů pomocí hry s modelem.

Viktor Čech