Fotograf Magazine

Jan Nálevka

Nové pojetí pokroku

11. 3. 2016 – 8. 4. 2016

 

V trojici realizací Nálevka vychází ze svého přirozeného zájmu o předválečnou levicově orientovanou uměleckou avantgradu, dobové utopické vize blízké budoucnosti a v neposlední řadě funkcionalistickou moderní architekturu.

Východiskem pro práci s názvem Fragment (2015) se stal cyklus koláží architekta a teoretika Jiřího Krohy Sociologický fragment bydlení (1932). Nálevku zajímá nejen sociální inženýrství a Krohovo stoupenectví tzv. vědeckého funkcionalismu nebo ideologické řešení otázky bytové krize 30. let, ale také princip formálního zpracování zmíněné prezentace založené na obrazových montážích kombinovaných s textem. Knižně vydaný soubor ze 70. let Nálevka oxeroxoval na běžný kancelářský papír formátu A3 a ručně překreslil pro autora typickou kresbou odvozenou ze standardního čtverečkovaného papíru – zde se odehrává zásadní moment práce založený na vrstvení významových ploch.

V novém souboru kreseb Forma následuje normu (2016) se Nálevka pomocí dekonstrukce čterečkované sítě, definované formátem papíru A4, pokouší interpretovat myšlenku založenou na důsledném uplatnění horizontály a vertikály v architektuře, pomocí které lze docílit stylu negujícího individualismus ve prospěch kolektivismu (Oskar Schlemmer o Theo van Doesburgovi, 1922). Autor vystihuje práci takto: „Cílem bylo vytvořit kresby morfologicky na pomezí architektury a formuláře.“

Závěrečná série za sebou řazených videosekvencí diváka vrací zpět do prostředí české předválečné avantgardy, překvapivě zprostředkovaného estetikou současných reklamních obrazů. V instalaci s názvem Prací samočinných strojů k volnému času, ke kultuře hmotné i duševní, k lidskému zdokonalení, ozdravění, uklidnění, zvnitřnění a oproštění v osvobozené, zachráněné, obnovené a nově vytvářené přírodě renaturalizovaných krajin (2013) cituje Nálevka diagram, který je součástí obrazové přílohy teoretické práce českého avantgardního architekta Ladislava Žáka Obytná krajina (Praha 1947).

Závěrem zmíním podtitulek z úvodního panelu Krohovy koláže použité ve výstavě, který hezkým způsobem vystihuje vystavujícího autora – člověk pracující hlavou i rukou“.

Jan Lesák