Fotograf Magazine

Jesper Alvaer, Isabela Grosseová

Způsobilost

30. 1. – 28. 2. 2015

 

Znáte to: když otočíte lupu nebo dalekohled, celý svět je najednou hrozně daleko. Práce dvojice Grosseová a Alvaer jsou vlastně podobné tomu dalekohledu: autoři nejčastěji vezmou problém institucionálního charakteru (sami mluví o svých dílech jako o problémech) a oddalují jej tak dlouho, až se do hledáčku dostane nejen měřítko každého jednotlivce, ale často i celého „artworldu“.

Pro Fotograf Gallery připravili autoři problém umělecké kompetence a prozkoumali osudy a motivace těch, kteří z hlediska „insidera“ neuspěli. Výstava tak tematizovala situaci, kdy člověk nevyužívá schopnosti, kterých nabyl v procesu kultivování uměleckého talentu: základní úroveň je třeba prokázat při přijetí na uměleckou akademii, stejně jako tomu bylo u vstupu do prostoru výstavy.

Autoři se skrze výstavu neptají těch, kteří se jako umělci neuplatňují, ale spíše návštěvníků: Jste způsobilí k návštěvě výstavy umění? Opravdu? A jak se to pozná? Obrázek vlastní ruky, nakreslený postaru, „analogově“ tužkou, provázel návštěvníka, aby mu na konci poskytl zpětnou vazbu ke všemu, co se stalo mezitím. Rozhovor s neznámým hlasem za zástěnou pokoušel naši otevřenost vůči nové situaci stejně jako schopnost imaginace. Výsledkem byl pocit intimního prostoru, kam – jak umělci podotkli – návštěvník sám měl vnést to, co tvořilo materiál výstavy samé.

Anežka Bartlová