Fotograf Magazine

Jubileum Jana Lukase

Nejobsáhlejší byl pražský výběr pod titulem Lidé / People (1930–1995). Na 120 exponátů instalovala v Artinbox Gallery kurátorka Nadia Rovderová za spolupráce fotografovy dcery Heleny Lukas, rovněž fotografky. Ta připravila další dvě kolekce pro otcovo rodiště. V létě předvedla tamní Galerie Měsíc ve dne základní Lukasovy životní polohy komorní podívanou Praha / New York. Průřez Fotograf Jan Lukas v Jihočeském muzeu spolupořádal na podzim Syndikát novinářů coby poctu tvůrci, „jehož dílo znají spíš ve světě než v rodném městě“, jak se vyjádřil iniciátor akce Radek Gális, redaktor Českobudějovického deníku.

Jan Lukas patřil k průkopníkům moderní fotografie a řadil se již
v 30. letech k internacionálům pracujícím pro evropské časopisy. Odchod do amerického exilu však v polovině 60. let znamenal nejen změnu prostředí a to, že se Lukasovy práce po následujících pětadvacet let v původní vlasti ovládané komunisty nesměly zveřejňovat. Znamenal také značné omezení Lukasových příležitostí vydávat fotografie knižně. Jako v plném slova smyslu autorské dílo vyšlo v USA jedině album The Islanders (1987).

Osobní svědectví o zkáze demokracie a nástupu totality Pražský deník 1938–1965 se dočkalo knižní publikace teprve k Lukasovým osmdesátinám. Monografie, ohlížející se za šesti dekádami fotografování, pak vyšla roku 2003 pod stejnou značkou Torst. Tedy opět v Praze. A výstav v rodné zemi přibývá rovněž nepoměrně rychleji než kdekoli jinde. Ta prozatím poslední je reprízou retrospektivy uvedené před dvěma lety Galerií Art Chrudim pod titulem Jan Lukas: Fotografie 1935–1984. Doprovází ji ostatně stejný katalog.