Fotograf Magazine

Julia Lübbecke

Weiche Knie

Instalace Weiche Knie obsahuje fotografie a materiál z výzkumu, který umělkyně prováděla v queer/feministických archivech. V těch je zdokumentován historický vývoj násilí ve spojitosti s institucionální péčí a první hnutí odporu a iniciativy, např. svépomocné praxe, jako byla feministická centra zdraví v 70. letech, manuály první pomoci při policejním násilí nebo počátky využívání bidetů pro zamezení nechtěného těhotenství.

To read the entire article you must log in.

Log in

#46 turismus

190